2015

פרויקט "תאומות" משותף לאיחוד האירופי ולישראל שמטרתו לחזק את יכולותיו של המכון הווטרינרי ע"ש קמרון של משרד החקלאות ופיתוח הכפר החל (26.3.15). הפרויקט, שממומן על ידי האיחוד האירופי, ויבוצע על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף מומחים מגרמניה והולנד, יתמקד בשיפור יכולות האבחון של מעבדות המכון, אסדרת החקיקה וייעול המבנה הארגוני. מטרת הפרויקט היא לשפר את עמידתה של ישראל בדרישות הבינלאומיות הנוגעות לניטור ולפיקוח על מחלות בעלי חיים ובריאות המזון של מוצרים מן החי המיועדים לציבור הרחב.

הפרויקט ממומן כולו על ידי האיחוד האירופי בהיקף כולל של 1,030,000 אירו, ויימשך 18 חודשים. בסיומו  צפוי המכון לשפר את ההתמודדות, המעקב והפיקוח על מחלות מדבקות של בעלי חיים ולהפכו למכון ברמה בינלאומית. הפרויקט יסייע למכון הווטרינרי ליישר קו עם האיחוד האירופי בכל הקשור לבטיחות מזון, בהתאם לתקנים שנקבעו על ידי האיחוד האירופי והארגון העולמי לבריאות בעלי החיים (OIE), ויקדם את המכון הווטרינרי כמרכז מצוינות לאבחון, מחקר וטרינרי והדרכה עבור מדינות האזור ומדינות מתפתחות.

את הפרויקט יובילו מומחים ממכון פרידריך לואפלר (FLI), המכון הפדרלי למחקר בנושא בריאות בעלי החיים בגרמניה, כשאחד ממומחים אלה יכהן כיועץ ה"תאומות" המקומי במכון הווטרינרי. מומחה זה יעבוד בשיתוף עם עמיתיו הישראליים של המכון הווטרינרי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. מומחים נוספים מגרמניה והולנד ינחו ויתמכו בפרויקט באמצעות סדרה של קבוצות עבודה, סדנאות והשתלמויות.

פגישת התנעת פרויקט ה"תאומות" התקיימה ב- 26.3.15, במכון הווטרינרי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במעמד שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, שגריר האיחוד האירופי בישראל, לארס פאבורג-אנדרסן ומובילי הפרויקט מגרמניה וישראל.

פרויקטי "תאומות" במימון האיחוד האירופי הינם חלק ממדיניות האיחוד האירופי. הם מאפשרים למדינות שכנות, כמו ישראל, לנסח חוקים ותקנות או לארגן מחדש מבנים ארגוניים בהתאם למודלים אירופאיים באמצעות סיועם של מומחים המגיעים ממדינות החברות באיחוד. שמונה פרויקטי "תאומות" כבר הושלמו בישראל במגוון תחומים, ובכלל זה שוויון הזדמנויות בעבודה, סטטיסטיקה, תקשורת ותעבורה.

 

 

מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות