2016

משרד החקלאות מתריע מפני סכנת הצפות בשטחים חקלאיים בגליל המערבי ובאזור השרון ביממה הקרובה עקב עוצמות הגשם הגבוהות אשר צפויות בזמן קצר.
האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות יחד עם השירות ההידרולוגי שברשות המים פיתח כלי ייחודי אשר חוזה ומתריע בפני שיטפונות בנחלים והצפות. מומחי המשרד מפעילים את מודל החיזוי לפני ובעת סערות על מנת להתריע בפני ציבור החקלאים אודות הצפות חזויות בשטחים חקלאיים. הצפות כאלה עשויות לגרום לסחיפת קרקעות ולנזקים לחקלאות והתרעה מוקדמת יכולה למזערם.