2016

פינוי העודף הנדרש מהווה 0.5% בלבד מהמכסה השנתית העומדת על 2.2 מיליארד ביצים • אין חשש כי פינוי עודפי הביצים יגרום לעליית המחיר לצרכן.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל: "לאור עודפי הביצים שנוצרו ובמסגרת השמירה שלנו על האיזון שבין הורדת המחירים לצרכן והעצמת החקלאים, ובעיקר אלו שיושבים בגבול הצפון, החלטנו לפנות חלק מהעודף של הביצים לתעשייה. אנחנו מאמינים שהדבר יחזק את הלולנים ולא יצור מחסור או עליית מחירים עבור הקונים"

​במטרה לתמוך במגדלי הביצים ובמשקים הקטנים הנמצאים בעיקר בגבול הצפון, שר החקלאות ושר הכלכלה אישרו היום, 18/08/2016,  למועצת הלול הסדר פינוי עודפי ביצים לתעשייה. האישור ניתן בכדי להבטיח למגדלים תמורה הוגנת בעד תוצרת הלול ולאחר שהשרים בחנו את בקשת המועצה לענף הלול מיום כ"ד אלול התשע"ו, 27/07/2016. 

כמקובל בחודשי הקיץ בעיקר בחודשים אוגוסט וספטמבר צפויים עודפי ביצים למאכל, הנובעים בין היתר מכך שבשנה האחרונה נוצר איזון בין הביקוש להיצע המקומי. על מנת למנוע הצפה ופגיעה במגדלי הביצים בעיקר בגבול הצפון, אושר פינוי של עודפים עונתיים של עד 10 מיליון ביצי מאכל. מאחר שענף הביצים למאכל הינו שוק מתוכנן ומחיר הביצה הינו מחיר מפוקח, אין חשש כי פינוי עודפי הביצים כמבוקש יגרמו לעליית מחיר לצרכן. 

עודפי ביצי המאכל שהצטברו אצל המשווקים השונים לא יעלו על הכמות העודפת המוערכת תוך שמירה על היקף השיווק לשוק המקומי מבלי לגרום למחסור בשוק. כמו כן, אין חשש כי פינוי הביצים יוביל למחסור בתקופת חגי תשרי. הפינוי המתוכנן יבוצע באמצעות העברה מרוכזת של הביצים העודפות לתעשייה המקומית על ידי המועצה לענף הלול, וזאת במטרה להקפיאן במטרה לספקן לצרכנים המוסדיים בחודשי החורף (המאופיינים בביקוש גבוה יותר).

בעקבות מחסור בביצי מאכל בשנת 2015, הוגדל ייבוא הביצים לארץ (ועמד על מעל ל - 300 מיליון ביצים). על בסיס נתון זה, היקף המכסה השנתית לשנת 2016 הוגדל ב- 7% וזאת לאחר תוספת של 4% שניתנה בשנת 2015. בפועל הייצור המקומי גדל, אך הביקוש בקרב הצרכנים בתקופה זו ירד במיוחד בחודשים יולי אוגוסט המאופיינים בירידה בביקוש בקרב הצרכנים. בדרך כלל, עודפים מהשוק המקומי מופנים לתעשייה, באופן ישיר על ידי המגדלים והמשווקים. אך מאחר שבשנת 2016 ניתן למפעלים באופן חריג אישור לייבוא ביצים למשך שנה שלמה, ללא קשר להיצע מהשוק המקומי, חלה ירידה נוספת בביקוש לתוצרת המקומית, והוחלט על העברה מרוכזת של הביצים.
שוק הביצים הנו שוק מתוכנן ובתוך כך, מובאת בחשבון גם התנודתיות בביקוש. פינוי העודף הנדרש המהווה 0.5% בלבד מהמכסה השנתית העומדת על 2.2 מיליארד ביצים.

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_25.aspxמקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20