2017

כיום על פי חוק, אלפי מגדלים של הפירות אלו משלמים היטלים. על פי ההערכות מהלך זה יחסוך לכל מגדל בין מאות לאלפי שקלים בשנה


 
כזכור לפני כחודש, שר החקלאות, אורי אריאל, התייעץ, כנדרש על פי החוק, עם מועצת הצמחים בנוגע לגריעת כ- 60 מיני פירות וירקות מאחריות המועצה. טיוטת הצעתו של השר נשלחה למועצה להתייחסות ופורסמה להערות הציבור. יו"ר המועצה ומנכ"ל המועצה הביאו את ההצעה לדיון בפני חברי המועצה לגריעת עשרות המינים והגישו את המלצתם לשר החקלאות. בעקבות המלצת המועצה נפגש השר עימם ביום 30.11.2017. בדיון עם השר השתתפו מנכ"ל המועצה, יו"ר המועצה ונציגי הנהלת המועצה וביניהם יו"ר ענף הפירות, יו"ר ענף ההדרים ויו"ר ענף הירקות. בדיון, המועצה המליצה לקבל את הצעת השר לגריעת מרבית המינים, אך ביקשה מהשר להשאיר באחריותה את ארבעת מיני הפירות – אגס, רימון, אפרסק ותפוח, וכן ארבעה מיני ירקות - סייגית, צתרה תרבותית (סוגים של צמחי תבלין), גרגיר נחלים ובצל וולשי.

 
לאחר שהשר שקל את המלצת המועצה, החליט לגרוע את כל המינים, שהופיעו בטיוטה שפורסמה להערות הציבור, לרבות האגס הרימון והאפרסק. לאור זאת, תוך 30 יום עשרות מינים לא פעילים שאינם מגדלים אותם בפועל כיום וזני פירות שמגדלים אותם כיום פחות מעשרה מגדלים פעילים, וכן מינים בהם ההתנגדות לפעילות המועצה היא עזה, יגרעו מהתוספת לחוק מועצת הצמחים.

 
לאור פניית מועצת הצמחים הוחלט בשלב זה שלא להוציא את התפוח מאחריות המועצה. ההחלטה האם לגרוע את התפוח מאחריות המועצה תתקבל ברבעון האחרון של שנת 2018. ראוי לציין כי בהערות הציבור לטיוטת הצו התקבלו במשרד החקלאות בקשות רבות ממגדלים כגון מגדלי התמר, לימון, מנגו, ענבי מאכל, כלל ענף ההדרים, דובדבן, אגס ונקטרינה, לגרוע אף אותם מהתוספת לחוק הצמחים. הירקות - סייגית, גרגיר הנחלים, בצל וולשי וצתרה תרבותית לא יגרעו מהתוספת לחוק.

 
על פי החוק, השר צריך לדווח על החלטתו ליו"ר ועדת הכלכלה, ואכן במכתב ששיגר ליו"ר ועדת הכלכלה, איתן כבל, דיווח על החלטתו זו לגריעת הגידולים מהתוספת לחוק. השר ציין כי: "מסעיף 12 לחוק עולה כי המועצה לא מפעילה את כל סמכויותיה וכי הסמכויות העיקריות שאותן היא מפעילה יכולים להיות מופעלים על ידי משרד החקלאות ביתר יעילות כתקצוב מחקר, ביצוע פעולות הדברה כל אלו מובילים למסקנה כי אין סיבה מוצדקת להשאיר מועצה סטטורית זו על כנה". 

 
שר החקלאות קיבל את ההמלצה, אליה הצטרפה גם מועצת הצמחים, כי יש לפעול לתיקון חקיקה שיאפשר לחקלאים לקבל סיוע לקידום התארגנויות וולונטריות של מגדלים. 

 
כזכור, ההצעה לגרוע מינים חקלאיים מאחריותם הניהולית של המועצה, משמעותה שהמועצה לא תנהל אותם ולא תוכל לדרוש היטלים מהחקלאים המגדלים גידולים אלה. כיום על פי חוק אלפי מגדלים של פירות אלו משלמים היטלים. על פי ההערכות מהלך זה של גריעת מינים מאחריות המועצה יחסוך לכל מגדל בין מאות לאלפי שקלים בשנה.

 
נשיא התאחדות האיכרים, דובי אמיתי, בירך את שר החקלאות, אורי אריאל, על החלטתו לסגור כ- 60 ענפים במועצת הצמחים ואף שלח מכתב תודה לשר וציין כי "השר מוכיח פעם אחר פעם כי יש מי שמגלה הבנה לקשיים ולמצוקות אליהם נקלעים החקלאים".

 
אמיתי ציין כי: ״החלטת השר בנוגע למועצה אחרי שנים שאף אחד לא התייחס לבעיה, הינה החלטה מקצועית ואמיצה ואני סמוך ובטוח שאנו החקלאים, נמצא את הדרך להתארגנות וולונטרית הולמת למען הענפים השונים, כפי הנהוג באירופה. אין ספק משבוטל מערך התכנון במועצת הצמחים, בראשית שנות ה-90, אבד הכלח על המועצה והיא איבדה את יכולותיה ואת הרלוונטיות שלה".

 

 

 

 

 

הפירות והירקות הישראליים בדרך לצלחת של תושבי איחוד האמירויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/United_Arab_Emirates.aspxהפירות והירקות הישראליים בדרך לצלחת של תושבי איחוד האמירויותבתום סדרת מפגשים ותיאום בין שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, ומנכ"ל משרדו, ד"ר נחום איצקוביץ', לבין עמיתיהם במשרד לשינוי אקלים וסביבה של איחוד האמירויות הערביות, קיבלה ישראל אישור רשמי משלטונות האמירויות לייצא אליה תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוי
הודעה בדבר האפשרות לייצא תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוי לאיחוד האמירויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/export_unitedarabemirates.aspxהודעה בדבר האפשרות לייצא תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוי לאיחוד האמירויות
משרד החקלאות בניתוח מיוחד לפוטנציאל היצוא החקלאי של תוצרת טרייה לאיחוד האמירויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/export_unitedarabemirates.aspxמשרד החקלאות בניתוח מיוחד לפוטנציאל היצוא החקלאי של תוצרת טרייה לאיחוד האמירויותשר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר: "פוטנציאל הסחר עם איחוד האמירויות הוא עדות נוספת לצורך הדרמטי בהשקעות תקציביות לענף החקלאות.