2017

​​הפיקוח מטעם רשות הטבע והגנים, יחל בתחילת שנת 2018  לצורך כך, יתקצב משרד החקלאות את פעילות הרשות. במקביל, רשות הטבע והגנים תרכז גם את הפיקוח על דיג ועגינה בסמוך לתשתיות הגז הטבעי בים התיכון עבור משרד האנרגיה.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר חתם על הסכם העברת סמכויות הפיקוח על הדיג בים התיכון, ים סוף ואגם הכנרת לידי רשות הטבע והגנים. במסגרת ההסכם, הוחלט כי רשות הטבע והגנים תמנה מפקחים מטעמה שיפקחו על  הדיג החל מתחילת שנת 2018, בהתאם להנחיות פקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות. העברת הפיקוח לרשות הטבע והגנים נועדה לייעל את האכיפה, על בסיס הניסיון שצברה הרשות באכיפה ימית, דבר שיעלה את ההרתעה בקרב מפרי החוק ויביא להפחתת עבירות הדיג, ולהובלת שינוי משמעותי בכל הנוגע לפעילות הדיג ולשמירת משאב הדגה.  קביעת מדיניות האכיפה וההליך המשפטי יישארו באחריות משרד החקלאות.

מהלך זה מצטרף למהלך מקביל שנעשה על ידי משרד האנרגיה, בו נקבע כי בהתאם ל- 'הוראות הימאים', רשות הטבע והגנים תאכוף את האיסור על ביצוע פעולות דייג ועגינה במרחק 250 מטר מגבול הרצועה של תשתיות הגז הטבעי בים, על מנת למנוע פגיעה בתשתית הגז הטבעי. 

מזה כ- 50 שנים, רשות הטבע והגנים עוסקת בפיקוח ובאכיפת השטחים הפתוחים, וכן מנהלת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים שתחת אחריותה. כעת לאור החלטה שהתקבלה על ידי שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל , תועבר סמכות הפיקוח על פקודת הדיג לידי רשות הטבע והגנים בתחילת שנת 2018, ותביא לפיקוח ולאכיפה הדוקים בכל הנוגע לאכיפה של עבירות דיג במקורות המים השונים.

שר החקלאות, אורי אריאל, רואה חשיבות רבה בשמירה על משאב הדגה ובתי הגידול בים. בתוך כך, קידם המשרד אשתקד תיקון נרחב לתקנות הדיג, הכולל בין היתר: הוראות בדבר שיטות דיג אסורות, סוגי רשתות הדיג המותרות לשימוש, הגבלת פעילות הדיג בעונת הרבייה, והגבלה של הדיג באזורים שונים ומוגדרים בים התיכון, כדי למנוע ולהקטין פגיעה בהתחדשות הדגים ובבתי הגידול הרגישים. כמו כן נאסר הדיג בתקופת רביית הדגים, ונאסר לדוג דגים "צעירים" ולשם כך הוגדרו גודל מינימום למיני הדגים השונים המותרות בדיג. 

דיג

 

 

טיוטה להערות הציבור – נוהל למתן רישיונות דיג למטרות תיירות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/Fishing_licenses_Draft.aspxטיוטה להערות הציבור – נוהל למתן רישיונות דיג למטרות תיירות
בהמשך למהלכים לטובת שמירה על אוכלוסיית הדגים: בשל השבתת הדיג בעונת הרבייה משרד החקלאות יתמוך בהיקף של 2 מיליון ₪ בדייגי הים התיכון https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Fishermen_Support.aspxבהמשך למהלכים לטובת שמירה על אוכלוסיית הדגים: בשל השבתת הדיג בעונת הרבייה משרד החקלאות יתמוך בהיקף של 2 מיליון ₪ בדייגי הים התיכון
תקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 1937https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/takanot_37.aspxתקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 1937