2017

במשרד קובלים על כך שאין זו הפעם הראשונה בה מופצות ידיעות כוזבות על מצב בעלי החיים באניות, ללא כל קשר למציאות, על ידי ארגונים בעלי אינטרסים

בימים האחרונים התקבלו במשרד דיווחים אודות תחלואה ותמותה חריגה שפרצה באניית מסע שעושה דרכה מפורטוגל לישראל ועל סיפונה כ- 730 ראשי בקר וכ- 13,000 ראשי צאן.

לאור הדיווחים, פנו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות למקביליהם בפורטוגל במטרה לברר אודות נכונות הדיווחים. על פי המידע שנמסר משלטונות פורטוגל לא התקבל אצלם מידע אודות תחלואה באנייה, ולא ידוע להם על בעיה חריגה או תמותה חריגה באנייה. המשרד לא הסתפק בתשובת השלטונות הפורטוגלים, ובדק במקביל גם עם גורמים אחרים ועם היבואן. גם היבואן ענה כי אין שום אירוע חריג באנייה.

עם הגעת האנייה ארצה ועגינתה בנמל חיפה טרם פריקתה, עלו נציגי המשרד לבחון את מצב בעלי החיים מקרוב ואת תנאי הובלתם. לאחר הבדיקה ניכר כי מצב בעלי החיים באנייה מצוין, ולא נצפתה כל מחלה או בעיה במשלוח. בנוסף, היו מספיק מזון ומים על האנייה לכל בעלי החיים. רק לאחר תום בדיקת המשרד, הותר לאנייה לפרוק, ותהליך הפריקה לווה על ידי מפקחי המשרד.

במשרד קובלים שאין זו הפעם הראשונה בה ידיעות סרק על מצב בעלי חיים באניות מופץ ללא כל קשר למציאות. מצב זה מעמיד בספק את אמינות המדווחים אשר פונים אל המשרד וזועקים "זאב זאב". במשרד הביעו חשש כי הימשכות של התראות שווא כגון אלו עלול לפגוע באופן הטיפול של גורמי המקצוע במקרה אמיתי של צער בעלי חיים הנגרם מחוץ לשטחי מדינת ישראל וגם אמינותם של גורמי המקצוע בישראל מול מקביליהם בחו"ל נסדקת. בנוסף מציינים במשרד, כי ברבים מהמקרים שמועות הכזב המופצות בתקשורת וברשתות החברתיות נעשות במזיד על ידי ארגונים שונים אשר אינם מאמינים כלל בזכות של בני אדם לאכול מזון מן החי.

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/nohal_hatuley_rehov_2019.aspxקול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019
מפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eight_dogs.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווה