2017

​ועדת השיפוט תכלול נציגי משרדי ממשלה שונים וביניהם משרד החקלאות, משרד השיכון, המשרד להגנת הסביבה, נציגי ציבור ונציגי איגוד אדריכלי נוף 

אורי אריאל שר החקלאות ופיתוח הכפר: "נטיעת עצים תורמת לבני האדם ולמרחב העירוני. במטרה להאריך את שנות חיי העצים הוותיקים ולאפשר לכל עץ ועץ במרחב העירוני תנאי גידול אופטימליים, תוך התייחסות לכמות העצים בעיר, סוגם ומיקומם, ולאור החשיבות הרבה שמשרד החקלאות רואה בהגדלת ה"יער העירוני" אנו מעודדים את הרשויות המקומיות לתכנן את נטיעת העצים באופן המחייב ניהול וטיפול מקצועי"

השר אריאל הוסיף: "הסביבה העירונית מאופיינת בצפיפות רבה, העצים מהווים פתרון לאתגרים סביבתיים ומשמשים כבתי גידול לבעלי חיים ולשיפור המגוון הביולוגי בעיר ומהווים תרומה לנוף ולמראה העיר ואנו מברכים את הרשויות המקומיות שלוקחות חלק בתחרות שאנחנו משיקים לרגל חגיגות 70 שנה למדינה, ולמען שיפור איכות החיים של תושבי העיר"

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים השנה ה-11 את כנס העצים הבוגרים ("עתיקים") לרגל חגיגות 70 שנה למדינה תוכרז שנה זו כ"שנת היער העירוני". במהלכה, משרד החקלאות יקיים פעילויות לקידום "יער עירוני" בישראל. רשויות מקומיות ועיריות אשר יצטרפו למיזם, יגישו דו"ח ביצוע ויעמדו בפני בחינת ועדת השיפוט שתכלול נציגי משרדי ממשלה שונים וביניהם משרד החקלאות, משרד השיכון והמשרד להגנת הסביבה, נציגי ציבור, נציגי איגוד אדריכלי נוף ועוד. הרשויות ינוקדו בציון של בין 70 ל- 100, רשויות אשר ירשמו למיזם יוזמנו להשתתף בקורס יער עירוני שעורך משרד החקלאות עבור הרשויות המקומיות בשטח. 

קריטריונים ל דירוג יתבצעו בסדר עולה באופן הבא: יער עירוני, יער עירוני מצטיין, יער עירוני מעולה ויער עירוני מעולה לדוגמה.

קריטריון  דירוג
האם אני  העיר שהכי מתחזקת עצים באופן מקצועי ?  √
​*****
האם אני העיר שהכי מטפחת את העצים בשטח העיר ? √*****
האם אני העיר שהכי דואגת לשיקום עצים מבוגרים ?​​ √****
האם אני העיר שהכי מחנכת לשמירה על עצים?X   **

למעלה מ-90% מהציבור חי בסביבה עירונית, עולה כי למרות השיפור ביחס לעצים בשנים האחרונות בערים, נטיעת עצים אינה נמצאת בראש המדיניות של נבחרי הציבור בישראל, ניתן לראות זאת על פי היחס והתקציב המושקע לטיפול בהם מבחינת בית הגידול במדרכה, הטיפול השוטף והתקציב המושקע בהם מדי שנה. כך לדוגמה, על פי תחשיבים שפורסמו במשרד החקלאות, נמצא כי בעוד עלות הטיפול הנדרשת לעץ הינה לפחות כ- 300 ₪ בשנה, הסכום המושקע לטיפול בעץ בפועל בעיר בשנה הינו כ- 100 ₪ בלבד.

כדי שנבין את חשיבותם הרבה של העצים, הנה מקבץ של תועלות שהעצים מעניקים לנו:
 • ​עץ אחד יכול לספוג בשנה 20 ק"ג אבק ו"לבלוע" 80 ק"ג תרחיפים, המכילים מתכות רעילות ככספית, ליתיום, עופרת.
 • ​​עץ אחד מנקה, מסנן ומטהר 100,000 מ"ק אוויר מזוהם מדי שנה, מייצר 700 ק"ג חמצן, וקולט 20 טון פחמן דו-חמצני.
 • ​עץ אחד מסייע להורדת הטמפרטורה בסביבתו בקיץ עד 4 מעלות. 
 • מערכת שורשים של עצים בוגרים עשויה להיות גורם ממתן באופן משמעותי ברעידות אדמה.
 • ​עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי - הוא בולם רעשים ומפחית את עוצמת הרעש.
 • ​עץ בוגר, שקוטר גזעו כחצי מטר, נאמד בכ- 20,000 ₪.
 • העץ משמש כ"חיק הטבע" למתגוררים בעיר. הוא מקשר אותנו לעונות השנה בהזכירו לנו את הפריחה, הלבלוב והשלכת.
 • ​​חלק מהחמצן באוויר שאנו נושמים, מיוצר על ידי צמחים. ללא עצים וצמחים לא היה ביכולתנו לנשום!
 • עץ בוגר בסמוך לנכס מעלה את ערכו הכלכלי באחוזים רבים.
 • עץ אחד עשוי לשמש בית לעשרות ציפורים. 
 • מערכת שורשים של עצים בוגרים עשויה להיות גורם ממתן באופן משמעותי ברעידות אדמה.

ההכרזה תתבצע בכנס העצים הבוגרים אשר מתקיים זו השנה ה-11 במשרד החקלאות. הכנס יתקיים היום, יום שני, ה-4 בדצמבר 2017 בין השעות 8:30-15:00, בקריה החקלאית בבית דגן (באולם כהן).