2017

​​שר החקלאות אורי אריאל: "ההחלטה להאריך את חיי המדף של הבשר תגדיל את היצע הבשר המצונן ותוביל לצמצום הצורך בייבוא מקנה. למעשה כבר היום, לאור פתיחת הייבוא ממדינות אירופה, ניתן לראות כי קיימת ירידה משמעותית בכמות ייבוא המקנה מיעדים מרוחקים כגון אוסטרליה"

השר אריאל הוסיף כי: "הארכת תוקף חיי המדף של הבשר המצונן תביא להגברת התחרות בענף ולהורדת מחירי הבשר הטרי עבור כלל אזרחי ישראל, תוך שמירה על בריאות הציבור ומתן חלופה שצפויה להפחית את ייבוא המקנה. מהלך זה נעשה לאחר עבודה מאומצת של הצוות המקצועי במשרד החקלאות והינו חלק מתכנית רחבה להפחתת הנטל הרגולטורי שתוביל לחיסכון של כ-185 מיליון ש"ח למשק בשנה"

שר החקלאות הגיע להבנות עם שר הבריאות על מתן אפשרות תוך עמידה בתנאים להארכת תוקף חיי המדף המקסימאליים של בשר מצונן שנשמר בוואקום, מ- 45 ימים ל- 85 יום. כך מצטרפת ישראל לשורה של מדינות מפותחות, כגון: צרפת, קנדה, בלגיה, הנוהגות על פי שיטת מדיניות זו.

המהלך, פותח לראשונה יבוא ימי של בשר מצונן (לא קפוא) ממדינות כמו ארה"ב, ברזיל, ארגנטינה, אוסטרליה ודרום אפריקה אשר עד היום התאפשר לייבא מהן בהובלה ימית רק בשר קפוא בשל מגבלות התוקף המקסימלי של חיי המדף, מכיוון שתוקף של 45 יום לא איפשר הובלת בשר מיעדים מרוחקים. הבשר המצונן יישמר באותם סטנדרטים מחמירים של מדינות מתקדמות שבחלקן מאפשרות חיי מדף ארוכים יותר אשר עומדים על 120 ימים. מהלך זה יביא להגברת התחרות ולהורדת המחיר לצרכן, באמצעות הגדלת הכדאיות ליבואנים לייבא בשר מצונן.

מהלך זה מהווה המשך ישיר ל"דוח בחינת ענף הבקר", אשר פורסם על ידי רשות ההגבלים העסקיים בשנת 2016, והעלה כי קיים צורך בהגברת התחרות בענף הבשר בישראל. בנוסף, מהלך זה מצטרף למהלכים נוספים שנעשו בתחום היבוא של בשר טרי, ביניהם: הסמכת מערך הפיקוח הווטרינרי במדינות המאושרות לייצא לישראל, בהתאם לדרישות קפדניות של משרד החקלאות הישראלי, כפי שנהוג במדינות מפותחות אחרות.

כבר היום, לאור פתיחת הייבוא ממדינות אירופה, ניתן לראות כי קיימת ירידה משמעותית במחירי הבשר המצונן שנעה בין 7% ל- 17%, למרות עלייה בביקוש לבשר מצונן. ירידה זו מתבטאת בחיסכון משמעותי בהוצאות משקי הבית בישראל על בשר בשנה בהיקף של כ- 170 מיליון ₪.


בשר

 

 

תנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/milk_shavuot.aspxתנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולם
בשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fresh_chickens_ramadan.aspxבשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020