2018

​לאחרונה יזם משרד החקלאות שינוי תקנות בחוק הדיג באופן שיאפשר את השבתת הדיג בעונת הרבייה בים התיכון לטובת שמירת הדגה בים התיכון. לאור ההשבתה יתמוך משרד החקלאות בהיקף של 2 מיליון ₪  בדייגי הים התיכון, בכדי שפרנסתם לא תיפגע. 

על מנת להבטיח את המשך קיומה של אוכלוסיית הדגים במדינת ישראל ולמנוע פגיעה בהתחדשותם, יזם המשרד לפני כשנתיים רפורמה הכוללת הוראות שונות, ביניהן: הפסקת שיטות דיג פוגעניות; מידה מינימלית של עיני הרשתות; הגדלת גודל המינימום של דגים חשובים; הגבלת פעילות דיג בעונת הרבייה העיקרית של דגים בים התיכון ובכנרת והגבלה של דיג באמצעות ספינות מכמורת באזורים שונים בים התיכון, כל זאת בכדי לאפשר למיני הדגים המקומיים להתרבות באין מפריע ולהעמיד דור צאצאים חדש.

בנוסף לשמירת משאב הדגה הטבעי, השבתת הדיג נועדה לטובת ציבור הדייגים המתפרנס מפעילות הדיג ומהבאת הדגים הבשלים לשווקים, שכן שגשוג הדגה המקומית הינה גם רווחתם. יחד עם זאת, המשרד מכיר בהשלכות הכלכליות הצפויות לדייגים ומשפחותיהם כתוצאה מהשבתת הפעילות ויזם נוהל תמיכה כולל על סך 2 מיליון ₪, כך, שגובה התמיכה לכל דייג מקצועי או בעל רישיון מקצועי לספינת דיג צפוי לעמוד על כ-4,500 ₪. 

 

 

אחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/Tulkarm_fishery.aspxאחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרם
משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים יגבירו את מאמצי ההסברה והפיקוח בים התיכון בתקופת האיסור על הדיג באמצעות ספינות מכמורתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/esur_daig_mihmoret.aspxמשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים יגבירו את מאמצי ההסברה והפיקוח בים התיכון בתקופת האיסור על הדיג באמצעות ספינות מכמורת
טיוטה להערות הציבור – נוהל למתן רישיונות דיג למטרות תיירות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/Fishing_licenses_Draft.aspxטיוטה להערות הציבור – נוהל למתן רישיונות דיג למטרות תיירות