2018

המאגר יאפשר לעקוב אחר אופן הטיפול בעצים, לעבד ניתוחים סטטיסטיים ולנהל סיכונים אפשריים

במסגרת פעולות משרד החקלאות לשמירה על העצים העירוניים, לטובת רווחת האדם ולדורות הבאים, פקיד היערות במשרד החקלאות מנחה את הרשויות המקומיות לייצר פלטפורמה לניהול ושימור משאב העצים העירוני, באמצעות עידוד להקמת מאגר מורחב. מטרת ההנחיה להקמת מאגר יער עירוני, היא להבטיח מעקב וטיפול בעצים כך שניתן יהיה להפיק מהם תועלת מרבית לטובת התושבים במקום, לצמצם את עלויות התחזוקה השוטפות  ולייצר תוכנית עבודה ממוקדת ורב שלבית בעצים הציבוריים של הרשות בדגש על העצים הציבוריים: עצי רחוב, עצים בשטחים ציבוריים פתוחים, בחצרות מוסדות ציבור ורחבות עירוניות. המאגר יתעדכן באופן שוטף ויהווה כלי ניהולי מרכזי של משאב העצים העירוני - היער העירוני. הוא יאפשר תכנון מבוקר של התחזוקה השוטפת של העצים לאורך שנים, על פי עונות השנה, ובהתאם למצבם הפיזי.


ברשויות רבות ברחבי הארץ קיימים עצים ציבוריים רבים, אך מעטות הרשויות שיש בידן נתונים לגבי מספר העצים המצויים בתחומן, מינם או מצבם. היעדר המידע מקשה על טיפול שוטף בעצים, אם מבחינת שיפור מצבם ושימורם ואם מבחינת ניהולם בצורה שתמנע נזקים אפשריים שעלולים להיגרם על ידם. וכן, גורם להוצאות תקציביות גבוהות מיותרות.
על פי ההנחיות, הרשויות המקומיות תעבדנה מאגר נתונים רחב אודות היער העירוני, במרחב הנוי הציבורי ובמוסדות שבשטחן. המאגר יתעדכן בכל פעם ויהווה כלי ניהולי מרכזי של משאב העצים העירוני - היער העירוני. הוא יאפשר תכנון מבוקר של נטיעות וכן טיפול בעצים ואחזקתם לאורך שנים.


על כן, במסגרת הנוהל החדש, מנחה פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות את הרשויות לאסוף נתונים אודות היער העירוני במאגר מידע ממוחשב שישמשו ככלי לניהול היערות ברשות ויסייעו בטיפול בהם. מן המאגר ניתן יהיה לקבל מידע רב על כל עץ, הכולל פרטים בסיסיים של העץ (מספרו, מיקומו, מועד נטיעתו, גודל ביתו ומינו); מצבו ואופן הטיפול בו; כמו כן, באמצעות נתונים אלו ניתן לקבל החלטות ממשקיות כמו: טיפול חוזר בעץ מסוים כנגד גורם למחלה, גיזום כלל העצים הנשירים בעיר בעונת החורף או גיזום לעיצוב עצים שנטעו בשנה מסוימת; לתעדף טיפול בעץ אחד על פני האחר ועוד.


הנחייה זו תינתן במסגרת הכנס השנתי של פקיד היערות שמתקיים מחר, 15.10.18, במשרד החקלאות, בסימן עשור להקמת אגף יער ואילנות במשרד.