2018

בין מטרות המפקד: יצירת בסיס נתונים ממוקד, שיסייע בהפחתת פערי התיווך בין החקלאי לסיטונאי, הענקת תמיכות, צמצום השימוש בחומרי הדברה ודשנים לפי סוג הגידול, הכנה לקראת גידול האוכלוסייה ב-20 השנים הקרובות

​מטרת המפקד היא לספק תמונת מצב עדכנית על מבנה המשק החקלאי ועל השינויים שחלו בחקלאות בישראל מאז המפקד הקודם שנערך ב-1981. הנתונים ישמשו, ברמה הציבורית ,כבסיס לקביעת מדיניות בנושא, וברמה האישית, לתכנון המשק לטווח קצר ולטווח הארוך.

ככלל, דורות החקלאים בישראל עברו תהפוכות רבות במהלך השנים הן מבחינת מספר החקלאים והן מבחינת מגוון הגידולים, העזרים וסוגי המשקים שבהם גידלו את תוצרתם. כמו כן, במהלך השנים, חקלאים רבים בחרו לפנות לכיוונים שונים, חלקם בחרו להתפרנס בעבודה נוספת מלבד החקלאות, חלקם הורישו את השדות למספר ילדים וחלקם בחרו לעזוב את התחום.

בדיוק בשביל להרכיב את התמונה המלאה, אנו מבקשים את שיתוף הפעולה מצדכם במילוי הטופס, וכך להצטרף למפקד החקלאים 2018: http://www.cbs.gov.il/skarim/haklaut/index.html​

 

 

ברוצלה ברפת חצריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/brotzula_hatzrim-21-5-19.aspxברוצלה ברפת חצרים
הודעה ללולנים, מאי 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_may_2019.aspxהודעה ללולנים, מאי 2019
מידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_ppis_4-2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2019לאחר חורף שהביא איתו הרבה גשמי ברכה, האביב כבר כאן, בשיא הדרו! בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מסיימים את עונת החורף עם עשייה ענפה ותחושת גאווה בפעילות בינלאומית משגשגת של היחידה והמשרד.