2018

בין מטרות המפקד: יצירת בסיס נתונים ממוקד, שיסייע בהפחתת פערי התיווך בין החקלאי לסיטונאי, הענקת תמיכות, צמצום השימוש בחומרי הדברה ודשנים לפי סוג הגידול, הכנה לקראת גידול האוכלוסייה ב-20 השנים הקרובות

​מטרת המפקד היא לספק תמונת מצב עדכנית על מבנה המשק החקלאי ועל השינויים שחלו בחקלאות בישראל מאז המפקד הקודם שנערך ב-1981. הנתונים ישמשו, ברמה הציבורית ,כבסיס לקביעת מדיניות בנושא, וברמה האישית, לתכנון המשק לטווח קצר ולטווח הארוך.

ככלל, דורות החקלאים בישראל עברו תהפוכות רבות במהלך השנים הן מבחינת מספר החקלאים והן מבחינת מגוון הגידולים, העזרים וסוגי המשקים שבהם גידלו את תוצרתם. כמו כן, במהלך השנים, חקלאים רבים בחרו לפנות לכיוונים שונים, חלקם בחרו להתפרנס בעבודה נוספת מלבד החקלאות, חלקם הורישו את השדות למספר ילדים וחלקם בחרו לעזוב את התחום.

בדיוק בשביל להרכיב את התמונה המלאה, אנו מבקשים את שיתוף הפעולה מצדכם במילוי הטופס, וכך להצטרף למפקד החקלאים 2018: http://www.cbs.gov.il/skarim/haklaut/index.html​

 

 

מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/noal_tmiha_mitnadvim.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2019
מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/2019_Young_farmers.aspxמבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019
טיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/Noal_Tmicha_Lulim.aspxטיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלה