2018

​​​​עם אישורה של הוועדה, משרד החקלאות יעביר את ההתחייבות לתמיכות כבר בשבועות הקרובים​

בין התמיכות שאושרו: 22.5 מיליון ₪ עבור חקלאים חדשים, 9 מיליון ₪ עבור רשויות מקומיות להקמת שוק איכרים, 2.7 מיליון ₪ עבור מתנדבים בחקלאות

​אתמול אושרו בוועדת הכספים של הכנסת שינויי התקציב לשנת 2018 של משרד החקלאות. אישור זה התקבל לאחר חודשים ארוכים של המתנה. 

הכול התחיל לפני מספר חודשים, כאשר משרד החקלאות פנה אל משרד האוצר בבקשה לביצוע שינויים בתקציב לשנת 2018, הכוללים בין היתר: תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח ותמיכות במועצות אזוריות. אולם, הטיפול בפנייה נערך זמן רב, ואתמול הועלתה בשנית הסוגיה בועדת הכספים של הכנסת, לאחר שנדחתה בפעם הקודמת, ואושרה.  

בתוך כך, אושרו גם: חוק הגליל, אשר נועד לתמוך במגדלי הלולים ביישובי הגליל, בסך של 34 מיליון, תמיכה בחקלאים חדשים בסך של 22.5 מיליון, תמיכה במגדלי דגים כ-19.25 מיליון, תמיכה ברשויות המקומיות עבור הקמת שווקי איכרים בסך של כ-9 מיליון ותמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות בסך של 2.7 מיליון ועוד. 

כעת, עם אישורה של ועדת הכספים בכנסת, יוכל משרד החקלאות להמשיך לבצע את פעולותיו למען החקלאים ולתמוך בהם. בתוך כך, כבר בחודשיים הקרובים, משרד החקלאות יעביר את ההתחייבות לקבלת התמיכות המדוברות אל החקלאים והרשויות המקומיות. 

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/mikun_2020.aspxנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020
סקר מגדלים - דיגיטציה של שיווק תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/degital_retail.aspxסקר מגדלים - דיגיטציה של שיווק תוצרת חקלאית טרייה