2018

​התמיכה תינתן במסגרת תכנית של רשות החדשנות לקידום פרויקטים טכנולוגיים בתעשייה ובמו"פים האזוריים, וכן קידום חברות הסטארט-אפ בתעשייה העולמית 

במטרה לקדם את תעשיית האגרוטק ליצירת ולצמיחת יזמות בתחומי החקלאות כחלק ממערך החדשנות בישראל, משרד החקלאות ורשות החדשנות, מרחיבים את היצע התכניות לתמיכה בחברות חדשניות בתחום. סכום התמיכה יינתן בהיקף של 20 מיליון ₪ בשנת 2018. במסגרת זו, תינתן התמיכה בשלושה מסלולים: מחקר ופיתוח לחברות, שיתופי פעולה עם מרכזי המחקרים האזוריים של משרד החקלאות ומשרד המדע ומסלול הדגל: התקנת תכניות ההרצה ("פיילוטים") של חברות לקידום מסחורן בחו"ל. התמיכה תינתן לפיתוחים וטכנולוגיות במוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים. 
בהתאם למסלולי התמיכה המחודשים, חברה שתמצא כמתאימה לקבלת המענק, תקבל עד 60% מהוצאות התקציב המאושר. בנוסף, אם התוכנית תוגש על ידי חברה מאזורי העדיפות הלאומית בפריפריה, תזכה החברה לתוספת של 10% נוספים. 
בין הקטגוריות לבחינת הבקשות: רמת החדשנות, רמת האתגרים, תרומת הטכנולוגיה לכלכלה הישראלית, יכולת ניהול החברה, פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי ועוד. במסגרת זו, תוקם ועדה שתבחן כל בקשה, ותכלול את אנשי הרשות לחדשנות, המדען הראשי של משרד החקלאות, נציג משרד החקלאות בתחום החדשנות ונציג ציבור. 

 

 

Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Libraryhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspxElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library
סיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/toldot_sifria/Pages/sifria_vet_2019.aspxסיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019
Publications of KVI researchers 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2019.aspxPublications of KVI researchers 2019