2018

התכנית מתמקדת בצמצום ריבוי השלבים ומעורבות מאוחרת של הרגולטור בתהליך התכנון והבנייה שגורמים לחוסר וודאות ולעיכוב בתהליכי התכנון

התכנית צפויה לחסוך כסף לאזרח המחכה לבניית דירתו, לקצר את משך זמן הבנייה ולחסוך בירוקרטיה

להערכת המשרד, כתוצאה מהמהלך יקוצר זמן ההמתנה להיתר בנייה ב-81% ויבוטלו יותר מ-2,600,000 ימי ההמתנה הדרושים לקבלת היתר בנייה בשנה. המהלך צפוי להפחית כ-18 מיליון שקל מהעלויות הבירוקרטיות השנתיות הישירות שנובעות מהרגולציה בתחום זה ולחסוך עשרות מיליוני ₪ בעלויות עקיפות

שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל: "אנו ממשיכים לפעול לטובת הפחתת הבירוקרטיה ולחסוך זמן וכסף לציבור הרחב. במהלך השנה האחרונה פעלנו רבות על מנת לצמצמם את הרגולציה והטופסולוגיה למען הציבור ולמען החקלאים ולא בכדי קיבלנו פרס על הצטיינות בצמצום רגולוציה. לפעולות אלו, מצטרף מהלך משמעותי זה, והוא ישפיע באופן ישיר על כלל האזרחים במדינת ישראל. המהלך, יקצץ משמעותית את זמן ההמתנה להיתר בניה מה שיוביל להוזלת הדירות, בניה מואצת והיצע גדול יותר של דירות לאזרחי מדינת ישראל ועתיד לחסוך מעל ל-18 מיליון שקל לציבור!"

בישראל מונפקים מעל ל-10,000 רישיונות כריתה והעתקה בשנה וניתנות אלפי חוות דעת כחלק מתהליך התכנון והבנייה הנוגעות להשפעה של התכנון המוצע על העצים שבשטח התכנית. במסגרת התכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי, פקיד היערות במשרד החקלאות מציג תכנית חדשנית לשיפור הממשק בין הרגולטור לבין יזמי הבנייה, הקבלנים ומוסדות התכנון על ידי הגברת האחידות בין פקידי היערות המקומיים לבין הרגולטור במשרד החקלאות, וצמצום הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת רישיון כריתה, לטובת קידום תוכניות בנייה ולא על חשבון העצים.
כיום, פקיד היערות מעורב בשלושה שלבים שונים בתהליך התכנון והבנייה, כאשר כל שלב דורש ממבקש הרישיון עבודה מקצועית (בתשלום נוסף, שמגולגל לאזרח) והכנת מסמכים על ידי מומחה בנושא עצים כמו גם המתנה לתגובת פקיד היערות. החל מיישום התכנית, זה עתיד להשתנות: התוכנית צפויה לקצר באופן ניכר את זמני ההמתנה לרגולטור. צעד זה ימנע כפל תהליכים, יוביל לחיסכון משמעותי בזמן המתנה יקר אשר לרוב מעכב את תהליך הבנייה, ובנוסף יאפשר הגשת התנגדויות בזמן שמאפשר שינויים והתאמה של התכנון במקרה של התנגדות מהותית ומוצדקת, כבר בשלב התכנון ולא בדיעבד. יצוין כי מדובר בשינוי מבני, שיביא לייעול התהליך וקיצורו. אין כאן שינוי מהות ההגנה על העצים, וגם בתהליך החדש פקידי היערות יהוו עדיין שומרי הסף של עצים, ויבחנו כל בקשה לכריתה.

במסגרת התוכנית, הוחלט לאחד את השלבים בהם מעורב הרגולטור בתהליך התכנון והבנייה ולשפר את איכות המעורבות שלו על ידי מיקודה בנקודות העיקריות. להערכת המשרד, כתוצאה מהמהלך תקוצר ההמתנה להיתר בנייה ב-81% ויבוטלו יותר מ-2,600,000 ימי ההמתנה הדרושים לקבלת היתר. המהלך צפוי להפחית כ-18 מיליון שקל מהעלויות הבירוקרטיות (הישירות בלבד) השנתיות שנובעות מהרגולציה בתחום זה.

הרפורמה מורכבת משני צעדים מרכזיים:
מתן חוות דעת של הרגולטור בשלב המידע התכנוני לכל המאוחר - הסמכות למתן חוות הדעת תבוצע בשלב המידע התכנוני בלבד באמצעות מערכת רישוי זמין (הרגולטור לא יתערב בתהליך לאחר מכן, אלא אם הוגשה בקשה לשינוי חוות דעתו על ידי עורך הבקשה). צעד זה יקצר את זמן ההמתנה לחוות הדעת של הרגולטור וייצור וודאות עבור עורך הבקשה לקראת התכנון המפורט.
בנוסף, כלל השותפים הן מוסדות התכנון, פקיד היערות והיזמים והקבלנים יעבדו על מערכת רישוי אחת אחידה, בה הכל שקוף ונגיש. 

ביטול הצורך בהגשת בקשה לרישיון כריתה אחרי קבלת היתר הבנייה וחוות דעת – כיוון שפקיד היערות יהיה מעורב בשלב הבקשה למידע תכנוני, ולא בשלבים מאוחרים יותר, הוא יוכל להעניק חוות דעת באשר לעצים שמותר לכרות, להעתיק או לשמר, וכן לקבוע הוראות נוספות (מפרטי העתקה, נטיעה חליפית גובה ערבות לשימור וכו'). בשלב המידע התכנוני הרגולטור ימסור לעורך הבקשה, יחד עם חוות הדעת, רישיון כריתה שיהיה מושהה עד לקבלת היתר הבנייה, ותוקפו יוארך ל-3 שנים, בדומה להיתר בנייה, לעומת חודשיים כיום. מהלך זה יבטיח שעצים לא יכרתו מוקדם מהמתוכנן, גם אם הבנייה מתוכננת לעוד מספר שנים או לא יוצאת בסופו של דבר לפועל.