2018

​​
בעקבות ניטור שערכו מפקחי השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות במשק שלווים ברמות מאיר נמצאו במשק חיידקי סלמונלה מזן שעלול לפגוע בבריאות הציבור. 

עם קבלת התוצאות הראשוניות המעידות על נגיעות בחיידק הסלמונלה, משרד החקלאות הטיל הסגר על המשק ואסר על שיווק ביצי השליו ממנו. הואיל ומשק זה אינו מאושר לשיווק ביצי שליו ובבדיקות נוספות אושר כי מדובר בחיידק סלמונלה מזן טיפימוריום המסכן את בריאות הציבור, ונמצא כי  ביצים ממשק זה מוצעות לשיווק בחנויות, משרד החקלאות קורא לציבור שלא לצרוך את ביצי השליו שעליהן התווית "שליו הזהב יוסף אזולאי, מיוצר ברמות מאיר" עד להודעה חדשה
 

 

תנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/milk_shavuot.aspxתנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולם
בשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fresh_chickens_ramadan.aspxבשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020