2019

משרד החקלאות בשיתוף פעולה עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יצרו מקצוע חדש - אילנאות (טיפול בעצים).
המקצוע, אשר הוגדר ומוכר על ידי מדינת ישראל, יפתח בקרב המשתתפים הבנה מעמיקה בתחום גידול העצים והתאמתם לאופן החיים המשתנה במרחב הציבורי בארץ.

ישראל גדלה ומתפתחת במרוצת השנים ובמרחבים הציבוריים בשטחה נטועים עצים המהווים "ריאות ירוקות" בכל תחומי היישוב ברחבי הארץ. עם השנים עולה המודעות לטיפול הולם לעצים במרחב הציבורי, הן בקרב מקבלי ההחלטות והן בקרב הציבור הרחב. כמו כן, עולה צורך של ממש בשימור וטיפוח משאב העצים העירוני, לצד ההבנה כי רבים מהעצים ניטעו באופן לא מקצועי, וטופלו לא כנדרש.  עם השנים נוצר פער תכנוני ביצירת תשתיות, בשתילה, בטיפול בעץ הצעיר, וכן בטיפול בעץ המבוגר, אשר הוביל לתהליכים לא רצוניים כגון: שחיקה במעמד העצים במרחב הציבורי, בתרומתם הסביבתית ותועלתם לאנשים והשקעות כספיות גבוהות שלא לצורך על ידי הרשויות המקומיות.

על כן, משרד העבודה בשיתוף פעולה עם פקיד היערות במשרד החקלאות, יצרו מקצוע לימודים חדש - אילנאות (טיפול בעצים). מטרת הקורס, שמתחיל היום(!), היא להקנות לאנשי מקצוע בתחום הנוי אבני יסוד של הבנה מעמיקה וידע נרחב במגוון נושאים הנוגעים לטיפול בעצים וטיפוחם באופן מקצועי, תוך שמירה על כללי בטיחות ובריאות שלו ושל סביבתו. בעתיד יוכל האילנאי להשתלב בעבודה ציבורית במחלקות גינון במועצות, עיריות ורשויות מקומיות וכן במוסדות כמו קק"ל, רשות הטבע והגנים או בעבודות פרטיות בגינות הבתים.  

אביגיל הלר, ראש תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית במשרד החקלאות: "זוהי תכנית מבורכת, אשר יש בה את הכלים להכשרת אנשים טובים ובעלי אחריות אמתית לנופי העצים במרחב הציבורי הישראלי ולבריאותם של תושבי הארץ. כולי תקווה כי הידע שיירכש במסגרת הקורס יסייע לעצב מחדש את הנוף העירוני של הדורות הבאים".

שולי אייל, מנהל אגף בכיר להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: "התוכנית מעניקה כלים וידע יישומי מקיף לבעלי המקצוע ברמה הבינלאומית, דבר אשר יסייע הן במתן פתרונות מותאמים לסביבה המשתנה והן להשתלבות בתעסוקה במגזר הציבורי והפרטי".