2019

​​​

​החידוש: מסלול הלוואה חדשני המאפשר הלוואה של עד כ- 750 אלף ₪  לתקופה של עד עשר שנים. במשרד החקלאות מעריכים כי האשראי שיוזרם לסקטור החקלאי יעמוד על כ- 110 מיליון ₪

שר החקלאות, אורי אריאל: "ממשיכים לפעול לטובת החקלאים. גם הפעם פעלנו לטובת רווחת החקלאים ויצרנו מסלולים ייעודיים למען הרחבת המשקים שיטיבו ויגדילו באופן עתידי את רווחיותם. המהלך יוביל להשוואת התנאים החקלאיים ככלל העסקים במשק הישראלי ויוביל ליציבות בענף הצומח"

משרד החקלאות, בשיתוף משרד האוצר, יזם מסלולי הלוואה ייעודיים לענף החקלאות בערבות מדינה, כולל מסלול הלוואה לטווח ארוך המאפשר הלוואה לחקלאי לתקופה של עד 10 שנים (!). המהלך צפוי לסייע לחקלאים בפתרון בעיות המימון ולהוביל לקידום החקלאות בישראל. 

הלוואות הקרן יהיו בערבות מדינה בשיעור מוגדל של 85% מסכום ההלוואה ויוענקו לחקלאים אשר עוסקים בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח. המסלולים המוצעים כוללים מסלול לטווח בינוני ומסלול לטווח הארוך. האשראי שיוזרם לסקטור החקלאי צפוי להגיע לכ- 110 מיליון ₪. יש לציין כי המסלול החדש יופעל במסגרת הקרן הקיימת לעסקים קטנים בערבות מדינה, כך שלחקלאים תהיה לחלופין אפשרות להגיש בקשה לקבלת אשראי באחד מסלולי הקרן הקיימים, כפי שקיים כיום (לא תתאפשר קבלת שתי הלוואות במקביל במסגרת זו).

הבנקים שדרכם יועמדו ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה הינם בנק לאומי, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי. ההלוואות יועמדו בהתאם לתנאי הקרן.

מסלולי ההלוואות המוצעים: 

1.מסלול הלוואה לטווח בינוני- הלוואה עד 500 אלף ₪ לתקופה של עד חמש שנים עם גרייס של עד חצי שנה.

2.מסלול הלוואה לטווח ארוך- הלוואה עד 750 אלף ₪ לתקופה של עד עשר שנים עם גרייס של עד חצי שנה.​

מ​כתב ל​חקלאיים - מתן הלוואות במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה​​​

 

 

נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022
נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/galil_elyon_model.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון לשנים 2020 - 2022
הסכם המים (3) (הישן) לצרכני מקורות - נוהל המשכי להשקעות לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_3.aspxהסכם המים (3) (הישן) לצרכני מקורות - נוהל המשכי להשקעות לשנים 2020 - 2022