2019

​​​​​​האוכל שלנו ממשיך להיות בריא: גם השנה נמצאו כמויות נמוכות במיוחד עד מזעריות של חומרים כימיים במזון שמקורו מן החי.
​​​​​​ד"ר סרחיו דולב, רופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "מוצרי המזון מן החי בישראל (עופות, בקר, חלב, צאן, ביצים וכו') עומדים בסטנדרטיים מאוד גבוהים ברמות בינלאומיות"

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מקיימים פיקוח שוטף על הימצאות שאריות כימיות במוצרים מן החי באמצעות סקר מדגמי ארצי המתקיים מדי שנה, כל ימות השנה. סקר השאריות בודק הימצאות של שאריות תרופות וטרינריות, חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים בעופות, בקר, חלב, צאן, ביצים, דבש ודגים. 

מטרת הסקר היא להבטיח שהמזון המשווק בישראל אינו מכיל חומרים אסורים, העשויים לפגוע בבריאות הציבור בטווח הארוך או הקצר, ואינו מכיל רמות חריגות של חומרים מותרים בשימוש. וכן לזהות מגמות של שימוש בלתי נכון או בלתי חוקי בתרופות או בחומרי הדברה. בנוסף, הסקר משמש את משרד החקלאות כאמצעי לאיסוף נתונים לביצוע הערכת סיכונים והתרעה על חריגות ברמות השאריות, תוך ביצוע פעולות מתקנות. הסקר מתקיים מאז שנת 1991 ומפורסם באופן שקוף וגלוי לכלל הציבור.

תוצאות סקר 2018 מציגות שיפור בחלק מן הענפים ובחלקן מדגימות את הענפים בהם יש להשתפר בשנים הבאות. על פי הנתונים, חל שיפור בכמות החריגות שנמצאו בביצים (מקומיות) וחלב בקר. בבשר בקר מיובא, בשר הודו ודבש התוצאות היו זהות לתוצאות השנה הקודמת. בביצי יבוא, בקר (מקומי), בשר צאן, דגים, חלב צאן ועופות אחוז הדגימות החריגות עלה במקצת.

להלן תמצית תוצאות הסקר של שנת 2018, בהשוואה לשנת 2017:
 20182017
מוצרמספר בדיקותחריגותחריגות ב-% ל-2018מספר בדיקותחריגותחריגות ב-% ל-2017
ביצי יבוא41810.2%91800%
ביצים267370.3%2,630110.4%
בקר יבוא22300.0%1,40100%
בקר233150.2%2,68340.1%
חזיר54810.2%1,81140.2%
צאן1147191.7%1,569171.1%
דגים167730.2%2,50410.03%
הודו217220.1%2,67550.1%
חלב בקר212300.0%3,31120.06%
חלב צאן103150.5%1,18040.3%
עופות3059180.6%3,839160.4%
דבש37700.0%39000%
סה"כ17,779610.3%25,075640.3%

המדגם בישראל לוקח בחשבון את היקף הייצור המקומי ואת שיעור הצריכה (הרגלי האכילה של הישראלים). דגימת המוצרים נעשית אצל החקלאים במשק, במכוני המיון, בבתי המטבחיים והמשחטות ובדיקתם נעשית במעבדות המשרד. בשנת 2018 בוצעו 17,779 בדיקות מעבדה במוצרים לעיל. על פי התקן האירופי ישראל הייתה צריכה לבצע כ- 3,000 בדיקות בשנה בלבד ביחס להיקף הגידול המקומי. אך המדינה בחרה להגדיל את המדגם על מנת להעלות את המובהקות הסטטיסטית של תוצאותיו. 

המושג "שאריות" (residues) מתאר הימצאות של תרופות וטרינריות, חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים, או תוצרי הפירוק שלהם, שנותרו במוצרים שמקורם מן החי. מקורם של החומרים בנסיבות טבעיות או כתוצאה מפעילות חקלאית או תעשייתית. "הרמה המרבית המותרת" (MRL) נקבעת בהתאם לתקנים בינלאומיים, ונשענת על תקן מחמיר הקובע אילו חומרים מותרים בשימוש ובאיזו רמה. הרמות המרביות המותרות שנקבעו לוקחות בחשבון, בין היתר, את סל המזון שאותו צורך אדם ממוצע, וכוללת גם טווח ביטחון שבא לידי ביטוי בסיכון אפסי לבריאות הציבור. 
תכנית הסקר נקבעת ומפוקחת על ידי ועדת היגוי עליונה לשאריות במוצרים מן החי המשותפת למשרדי החקלאות והבריאות. גודל המדגם נקבע בהתאם לעקרונות סטטיסטיים מקובלים, אך מבלי לצמצם את מגוון החומרים הנבדקים. השיטה מגדילה את מספר הבדיקות באופן דרמטי  ומגדילה את המובהקות הסטטיסטית בזיהוי ממצאים חריגים. עקרונות הסקר והמדגם הסטטיסטי מבוססים על אקראיות הדגימה.

ד"ר סרחיו דולב, רופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "הסקרים והבדיקות שאנו עורכים מידי שנה מסייעים לנו לעקוב ולאתר בעיות במשך כל ימות השנה. הדיגום משקף את הצריכה המקומית של הציבור הישראלי. מוצרי מזון מן החי בישראל עומדים בסטנדרטיים מאוד גבוהים ברמות בינלאומיות, ובניגוד למקובל לחשוב בציבור הרחב, אין בהם הורמונים או אנטיביוטיקה. יישום תכשירים כימיים לשימוש וטרינרי בהתאם להתוויה, מתן תרופות וטרינריות בהתאם להתווייתן, הם גם אלו שמבטיחים את איכות המזון". 


ביצים

 

 

אירוע פה וטלפיים בקיבוץ שמיר - הודעה ראשונה, 25.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_shamir-25-2-2021.aspxאירוע פה וטלפיים בקיבוץ שמיר - הודעה ראשונה, 25.2.21
עדכונים לאירוע פה וטלפיים בכפר ריחניה שבגליל העליון שהחל בתאריך - 7.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_rahania-10-1-2021.aspxעדכונים לאירוע פה וטלפיים בכפר ריחניה שבגליל העליון שהחל בתאריך - 7.1.21
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב