2019

​התקבלה הנחיה מדינית לאפשר כניסת תותים מעזה לישראל, בנוסף לכניסת עגבניות וחצילים.

התותים יוכנסו לישראל רק לאחר שיתקבל אישור ממשרד הבריאות שניתן לשווקם בישראל.

בימים אלה מחיר התותים בישראל גבוה מאוד. ההערכה היא שעם כניסת התותים לישראל, צפוי לרדת מחיר התותים לצרכן באופן משמעותי.​