2019

​​במהלך חמש השנים האחרונות, נקלטו ביישובי העוטף כ-1,200(!!) משפחות חדשות, המהוות גידול אוכלוסייה של 15%. ולראשונה הוכרז כי יישובי עוטף עזה בתפוסה מלאה. 

הכול החל לפני כחמש שנים, לאחר "צוק איתן" בעקבות עבודה בין משרדית לפיתוח חקלאי התיישבותי ביישובי עוטף עזה, גובשה החלטת ממשלה (מס' 2017) לפיתוח האזור מבחינה כלכלית, חברתית והתיישבותית. בתוך כך, בוצעה השקעה בפיתוח ובתשתיות חקלאיות, לרבות מבנים לבעלי חיים, בתי אריזה, דרכים חקלאיות, ניקוז, מערכות ומאגרי מים, ושופרו התאורה ותשתיות החשמל תואמו בהתאם, לשם הגברת הביטחון האישי. כמו גם, נוספו 120 מיגוניות חדשות בשטחים חקלאיים. בנוסף, התכנית העניקה חיזוק ותמיכה בתשתיות כפריות תיירותיות ובמיזמים תיירותיים במרחב הכפרי. כמו גם, התוכנית כללה הארכה של תמיכה בפעילות חקלאית ביישובי עוטף עזה בהיקף של כ-40 מיליון ₪, ותוספת של 20 מיליון מ"ק מים. יתרה מכך, המשרד הגדיל את מכסת העובדים הזרים, והפחית את מס המעסיקים המוטל על חקלאים המעסיקים עובדים זרים.  

פרק חשוב בתוכנית האסטרטגית לפיתוח יישובי עוטף עזה נקבע בהחלטת הממשלה לשם שיקום ושדרוג תשתיות ומבני ציבור ביישובים הכפריים בעוטף עזה. הביצוע הוטל על החטיבה להתיישבות וזאת בהתאם לתוכנית עבודה שגובשה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר שנערכה בתיאום עם השר לפיתוח הנגב והגליל, שר הבינוי והשיכון והמועצות האזוריות. ועדה בין משרדית פעלה כל השנים לאישור תקציבי הפיתוח ותכניות העבודה בתקציב של 184 מיליון ש"ח.  

מאז, מספר המתיישבים בכל היישובים הללו עלה בהתמדה, וכעת לא נותרו יחידות דיור פנויות לקליטת מתיישבים ביישובים אלו עקב הביקוש, בתוכם יישובי שער הנגב, שדות נגב, חוף אשקלון ואשכול. 

מועצה אזוריתמספר משפחות שנקלטוגידול האוכלוסייה בשנים 2013 - 2017
מועצה אזורית שער הנגב323
(2016 – 2018)
13%
מועצה אזורית אשכול345
(2014 – 2018)
16%
מועצה אזורית שדות נגב450
(2014 – 2018)
16%
מועצה אזורית חוף אשקלון80
(2014 – 2018 בעוטף בלבד)
14%
סה"כ1,19815%
מקור: המועצות האזוריות וקבצי היישובים, הלמ"ס

ד"ר רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות: "משרד החקלאות מכיר בקשייהן של המשפחות הבוחרות לגור בעוטף, מעריך ומברך על הבחירה לשכן עצמם שם. בתוך כך, המשרד עושה ככל שביכולתו על מנת לשפר את שגרת חייהם של התושבים ולהקל עליה, בכל האמצעים העומדים לרשותו. פעולות השיקום והשדרוג של התשתיות ומבני הציבור ביישובי העוטף על פי תכנית העבודה אותה קידם המשרד ובביצוע החטיבה להתיישבות, הביאו להשקעה משמעותית וחסרת תקדים לשדרוג חזות היישובים, פעולה שתרמה רבות לעיצוב סביבת חיים משופרת ומושכת".