2019

​​​ביום שלישי (22.1.2019), ייכנס לתוקף הצו שנחתם על ידי שר החקלאות ושר האוצר בהמלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדים אלו, והצרכנים ייהנו מהוזלת מחירי הביצים שבפיקוח. ההוזלה תיעשה בשיעור של 1.2%. 

החל ממחר, ידרשו המשווקים והקמעונאים לעדכן את מחירי הביצים בפיקוח בהתאם. מחיר הביצים לאחר ההוזלה יעמוד בממוצע על 95.25 אגורות לביצה בודדת. תבנית של תריסר ביצים בגודל L, שהוא הגודל השכיח, ומהווה כ- 50% מהביצים, תעלה לאחר ההוזלה 11.30 ₪, לעומת 11.45 ₪ כיום. 

כידוע, ההמלצה להוזלת המחירים התקבלה בהתאם לנוהל הקבוע בדבר עדכון המחירים ותולדה של בדיקת עלויות המשווקים בשרשרת האספקה של ביצים ובהמשכה שימוע שנערך לבעלי עניין בענף, לצד שינויים שחלו במחירי התשומות מאז העדכון האחרון. העדכון הקודם במחירי הביצים היה לפני כשלוש שנים, גם אז ירדו מחירי הביצים לצרכן.

להלן מחירי הביצים החדשים (המחיר בשקלים חדשים באריזות קמעונאיות סגורות של 12 ביצים): 

סוג הביצה​​ במכירה, למעט באזור אילתבמכירה באזור אילת
משקל הביצה בגרםגודל הביצהלקמעונאי בלא מע"מלצרכן כולל מע"מלקמעונאי באזור אילתלצרכן באזור אילת
מעל 73ענק (XL)9.2812.409.2810.60
מעל 63 עד 73גדול (L)8.4911.308.499.70
מעל 53 עד 63בינוני (M)7.8110.407.818.90