2019

משרד החקלאות סוקר את ענף החקלאות לשנת 2018 ואת המדדים והמחירים של ייצור המזון הטרי בישראל: בשנת 2018 ערך הייצור החקלאי עמד על 30.5 מיליארד ₪, עלייה של כ-2% בהשוואה לשנת 2017. 
התוצר המקומי הגולמי בחקלאות  בשנת 2018 הסתכם בכ-14 מיליארד ₪, עלייה של כ-3.8% בהשוואה לשנת 2017. חלה עלייה של כ-8% בערך התפוקה החקלאית המיועדת לשוק המקומי.

העלייה בערך התפוקה החקלאית הכוללת נבעה מעלייה של 4.8% במחירי התפוקות החקלאיות שקוזזה בירידה של 2.6% בכמות התפוקה החקלאית. ערך התפוקה הצמחית עלה ב-3.1% ואילו ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-0.8%.
לתוצר המקומי הנקי בחקלאות  התווספו 920 מיליון ₪ של  תקבולים נוספים ממשרד החקלאות כתמיכות ופיצויים המהווים 17% מרווחי החקלאים, כך שסך ההכנסה של החקלאים שמקורה בחקלאות הסתכמה ב- 12.5 מיליארד ₪.

עוד עולה כי בהשוואה לשנה שעברה עלות העסקה למשרות שכירים בחקלאות עלתה ב-3.8% והרווח לחקלאים עלה ב-2.8% והסתכם ב-5.4 מיליארד ₪. חשוב לציין כי רווחי החקלאים מהווים תמורה עבור העבודה העצמית של החקלאים וההון המושקע.

בענף החי ערך התפוקה השנה הסתכמה ב-12.5 מיליארד ₪, עלייה של 0.8% בהשוואה לערך תפוקת בעלי החיים בשנת 2017. בענף הצומח השנה הסתכמה  ב-18 מיליארד ₪, עלייה של 3.1% בהשוואה לערך התפוקה הצמחית בשנת 2017. זאת בעקבות עלייה של 6.2% במחירים (שמקורה בעיקר בעליית מחירי הפירות) שקוזזה בירידה של 3% בכמויות. חלו ירידות בכמות הפירות (3.1%), הדרים (12.4%) וגידולי השדה (5.9%). לעומת זאת, כמות הירקות עלתה ב-0.3%. ירקות שעלו משמעותית בכמויות: עגבניות שרי 13.5%, פלפל 14.3% ובטטות 16.2%. ירקות שירדו משמעותית בכמויות: גזר (11.5%), בצל יבש (7.1%) ועגבניות רגילות (7%).  
בשנת 2018 ייצאה מדינת ישראל פירות וירקות במשקל כולל של 730 אלף טון. שיאן הייצוא בפירות הוא האבוקדו, אשר מהווה נתח של 52% מסך כלל כמויות יצוא הפירות. בירקות ליצוא ניצבים בראש תפוח האדמה, הפלפל והגזר המהווים 88% מסך כלל יצוא הירקות. ערך הייצוא החקלאי לתוצרת צמחית ובעלי חיים (לא כולל מוצרי מזון) עמד השנה על 1.15 מיליארד דולר.

שר החקלאות, אורי אריאל: "אני שמח לראות שגם בשנת 2018 ערך התפוקה עלה, החקלאים ממשיכים להצליח, ורווחיהם מענף החקלאות עלו ביחס לשנת 2017, בכ-3%.
כמו כן, מהנתונים עולה, כי סך כל היבוא של פירות וירקות, בין עם מכס ובין בלי מכס, הוא 4.7% מסך הייצור המקומי של פירות וירקות".

הדו"ח ה​מלא - ענף החקלאות בישראל, תמונת מצב כלכלית לשנת 2018​