2020

משרד החקלאות מזהיר את הציבור כי אין לרכוש מוצרים שיוצרו לאחר ה-27.8.2020 במפעל "בשר הגלילי" הנמצא במושב דלתון

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מזהירים את הציבור כי אין לרכוש מוצרים שיוצרו החל מיום 27.8.2020 במפעל "בשר הגלילי" הנמצא במושב דלתון, וזאת בשל הסרת הפיקוח הווטרינרי מהמפעל. מדובר במפעל לטיפול ועיבוד בשר בקר ועוף, המשווק בשר גולמי ומוצרים מעובדים. פיקוח וטרינרי מהווה תנאי להפעלת המקום ושיווק מוצריו. הפיקוח הווטרינרי נועד להגן על הצרכן מפני מכירת מוצרים אשר יכולים לסכן את בריאותו, ועל כן החוק אוסר על ייצור או שיווק מוצרים ממפעל שאינו תחת פיקוח כאמור. אשר על כן, בשל הסרת הפיקוח מהמפעל מוזהר הציבור שאין לרכוש מוצרים שיוצרו לאחר המועד האמור.

במשרד החקלאות מציינים כי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות השעו את היתר ההפעלה למפעל "בשר הגלילי" עקב הפסקת עבודת הרופאה הווטרינרית המפקחת מטעם המדינה במפעל באופן חד צדדי מצד המפעל, מטעמים השמורים עימם.  

 

הודעה בדבר חשש לבריאות הציבור שיווק דגים שנדוגו בים התיכון עקב זיהוםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/fish_inthe_mediterranean.aspxהודעה בדבר חשש לבריאות הציבור שיווק דגים שנדוגו בים התיכון עקב זיהום
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
מפקחי משרד החקלאות חשפו מכונה לשטיפת ביצים במושב בצפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/eggs_machine_wash.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו מכונה לשטיפת ביצים במושב בצפוןבמסגרת ביקורת שגרתית של מפקחי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בלול במושב עין יעקב בגליל המערבי, מצאו המפקחים מכונה לשטיפת ביצים מוסתרת במבנה הצמוד ללול. במכונה נמצאו ביצים שנשטפו זה עתה, המעידות על שימוש בה בסמוך לביקורת.