2020

משרד החקלאות מזהיר את הציבור כי אין לרכוש מוצרים שיוצרו לאחר ה-27.8.2020 במפעל "בשר הגלילי" הנמצא במושב דלתון

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מזהירים את הציבור כי אין לרכוש מוצרים שיוצרו החל מיום 27.8.2020 במפעל "בשר הגלילי" הנמצא במושב דלתון, וזאת בשל הסרת הפיקוח הווטרינרי מהמפעל. מדובר במפעל לטיפול ועיבוד בשר בקר ועוף, המשווק בשר גולמי ומוצרים מעובדים. פיקוח וטרינרי מהווה תנאי להפעלת המקום ושיווק מוצריו. הפיקוח הווטרינרי נועד להגן על הצרכן מפני מכירת מוצרים אשר יכולים לסכן את בריאותו, ועל כן החוק אוסר על ייצור או שיווק מוצרים ממפעל שאינו תחת פיקוח כאמור. אשר על כן, בשל הסרת הפיקוח מהמפעל מוזהר הציבור שאין לרכוש מוצרים שיוצרו לאחר המועד האמור.

במשרד החקלאות מציינים כי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות השעו את היתר ההפעלה למפעל "בשר הגלילי" עקב הפסקת עבודת הרופאה הווטרינרית המפקחת מטעם המדינה במפעל באופן חד צדדי מצד המפעל, מטעמים השמורים עימם.  

 

נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קויhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_mitkanim_sgurim_01-11-18.aspxנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוימחלת נגיף הרפס של קוי הינה מחלה רשומה בישראל ובארגון הבין לאומי לבריאות בעלי חיים ( OIE ). המחלה הינה אנדמית בישראל ולכן לא מאפשרת יצוא של דגי קוי המוגדרים כחופשיים מהמחלה במידה וגודלו במערכות שאינן מאובטחות ביולוגית
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
שמן זית - סיכום שנת 2019 ותמורות על פני הזמןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/olive_oil_2019.aspxשמן זית - סיכום שנת 2019 ותמורות על פני הזמןבמצגת, סקירה של השוק העולמי לשמן זית (כולל השפעת מחלת ה-Xylella על הייצור באירופה), מגמות ביבוא שמן זית לישראל והתפתחות המכר והמחירים בשוק המקומי.