2020


מעבר לשימור העצים החשוב כשלעצמו, הפתרון שנמצא גם יגן על משתמשי הדרך ושדרת העצים תיצור חיץ בינם לבין כלי הרכב

פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מנע את כריתתה של שדרת הברושים בעיר אשדוד. במסגרת פרויקט של כבישי הגישה לנמל אשדוד, ותכנון מחלף בני ברית בכניסה לעיר אשדוד, הועבר לאישור סקר העצים של היזם, ובו נוכח לדעת פקיד היערות של משרד החקלאות, ד"ר ארז ברקאי, כי היזם מבקש היתר לכרות 65% מהעצים לטובת פיתוח הכביש. בזכות התערבות פקיד היערות הממשלתי של המשרד, שונתה התוכנית בחלקה ושדרת העצים שבעיר תמשיך לעמוד על תילה. המהלך הוא המשך לשינוי שנעשה לאחרונה בעבודת פקידי היערות בישראל, אשר רוכזו תחת פקיד היערות הממשלתי הראשי של המשרד. הפקידים כיום הם עובדי מדינה (משרד החקלאות) ובתחום טיפולם אזור גיאוגרפי או נושא חוצה אזורים, כמו במקרה זה, פיתוח תשתיות. 

אי שם, בכניסה הראשית לעיר אשדוד, במחלף בני ברית, תוכלו למצוא שדרה של ברושים ותיקים, מטופחים ובריאים. עד לאחרונה, התכניות שהיו למקום, וכללו בניית נתיבים מהירים, שבילי אופניים ומדרכות חדשות, כללו בין היתר, גם את כריתתה של שורת עצי ברוש מצוי, עצים שנמצאו בעלי ערכיות גבוהה כפריטים בודדים. חשיבותם אף התעצמה כמקבץ עצים הפרוש ברצף שילווה את העוברים במקטע זה על התוואי. תחילתו של הסיפור לפני כחודשיים, כאשר פנה לראשונה היזם עם תכניות להרחבת הכביש הראשי של הכניסה לעיר. בהתאם לתכניות טען היזם כי לא נותרה ברירה אלא לוותר על שורת עצי השדרה כיוון שהם קוטעים את שבילי האופניים והולכי הרגל המתוכננים במקום. מבדיקת סקר העצים על ידי פקידת היערות לתחום התשתיות במשרד החקלאות, מיכל מזוז, עלה כי מדובר במקבץ עצים בעלי תרומה רבה למרחב ולנוף העירוני וכי ניתן לשמרם תוך ביצוע התאמות בתכנון המקטע.  

לאחר שבחן את כל הנתונים, החליט משרד החקלאות שלא לאשר את התוכניות ולא להיעתר לבקשת הכריתה של היזם. המשרד אף הציע ליזם שתי חלופות אשר יכולות לבוא בחשבון ומבטיחות את בטיחות המשתמשים בדרך בצורה טובה יותר מחד, ומשמרות את הברושים מאידך. בסופו של תהליך קיבל היזם את  החלופה המיטבית שהציע המשרד, והחליט להפקיע שטח נוסף על מנת לשמר את שדרת העצים כשהיא חוצצת בין שביל האופניים לבין השביל להולכי רגל, ובכך גם להגביר את בטיחות הולכי הרגל שישתמשו בדרך והרחקתם מכלי הרכב בכביש, בוודאי לאור המהירות הגבוהה בצומת זה. פקידת היערות לנושא התשתיות אף הציעה ליזם מענה לאתגרים, כדוגמת: שמירה על מרחק העבודות מפגיעה בשורשים, התאמות מפלס גובה השבילים מגובה קרקע טבעית ושינוי בשבילים תוך מגבלות נוספות הקיימות בסביבת הקמת מחלף בהפרדה מפלסית. 

ד"ר ארז ברקאי, פקיד היערות במשרד החקלאות: "השגרה היום יומית מצריכה מאתנו לאזן ככל הניתן בין המטרה שלנו, לשמור על העצים, התורמים רבות למרחב ולנוף העירוני, לבין פיתוח התשתיות. לכן, כל מקרה נבחן לגופו, ובכל אחד אנו בוחנים את הכרחיות הכריתה במסגרת התכניות המועברות והתרומה של אותם העצים לנוף הישראלי. במקרה זה, הפתרון שהצענו ליזם, לא רק שמר על העצים, אלא אף ישמור על הולכי הרגל והרוכבים על אופניים שישתמשו בכביש, באמצעות יצירת חיץ בינם לבין כלי הרכב. דוגמה מצוינת לעץ שתורם לסביבה פעמיים".עצים ירוקים

 

 

Molluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-borders-of-Israel-in-2019-.aspxMolluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019
ימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/Pages/tishrey_2020.aspxימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020
צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspxצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה שהינו צמח גר, פולש בארץ בעל השפעה חמורה על החקלאות, הסביבה ועל בריאות האדם. הכנסו על מנת לגלות עוד על הצמח, מאפייניו והשפעותיו.