2020

על פי בדיקה שערך משרד החקלאות נמצא כי התקן הישראלי מחמיר מהאירופי ב-84% מהמקרים • פירות וירקות מגידול מקומי בטוחים יותר לשימוש וצריכה בהשוואה לפירות וירקות ממדינות אירופה.
אלון שוסטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר: "משרד החקלאות משקיע רבות בצמצום השימוש בחומרי הדברה, כדי להבטיח שהתוצרת החקלאית המקומית היא באיכות הגבוהה ביותר. אני שמח שהמאמצים שלנו מניבים פרי, ונותנים הצדקה אמיתית להעדפה של הצרכן הישראלי, שלא מתפשר על איכות וקונה תוצרת חקלאית כחול לבן"

בבדיקות סקר השוואתי שביצעו השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות לבחינת רמות שאריות הדברה בפירות וירקות מיובאים, נמצא כי רמות שאריות חומרי הדברה המותרת בפירות וירקות בישראל נמוכה מזו המותרת באירופה, טורקיה וירדן, זאת הודות לתקנים המחמירים הקיימים במדינת ישראל לעניין זה. המשמעות היא שפירות וירקות מתוצרת מקומית בטוחים יותר לשימוש ממקביליהם האירופים, הטורקיים והירדניים. הפירות והירקות נבדקו לפי 3 אמות מידה התקן הישראלי (כמו בתוצרת מקומית), התקינה הבין לאומית (Codex) בהתאם לדרישות של תוצרת המיובאת ולפי התקינה של האיחוד האירופי (ה-EU).

הסקר בוצע בתוצרת חקלאית טרייה המיובאת לארץ, פירות וירקות, ביניהם: מלפפון, עגבנייה, בצל, אגס ותפוח עץ שמקורם ברשות הפלשתינית, טורקיה, איטליה, ארגנטינה, ארה"ב, הולנד, הרפובליקה הדומיניקנית, יוון, ירדן, סין, ספרד וצרפת. מתוך סך הבדיקות נמצא כי 17% מהדוגמאות חריגות לפי התקן הישראלי, לעומת 5% חריגות לפי התקן של האיחוד האירופי (EU) ורק 1% חריגה לפי דרישות התקן לייבוא (Codex). הסיבה, השוני בקנה המידה בין ישראל לאירופה והעובדה כי קיים תקן מחמיר בארץ לעומת ה- Codex וה- EU. התקן הישראלי מחמיר משמעותית יותר מהתקן האירופי או מהתקן המאפשר יבוא לישראל, כך שלחומר מסוים נקבעה בישראל רמת שארתיות מותרת נמוכה לעומת הרמה המותרת באירופה או בתקן הייבוא. או לחלופין חומר מסוים אינו מורשה בארץ לגידול הספציפי אך מותר לפי ה-Codex וה- EU. 

לא זו בלבד, בבדיקה השוואתית שערכו במשרד החקלאות של ערכי השאריות המותרים ב-167 תכשירים שיש להם שימוש מקביל בארץ ובאיחוד האירופי, התברר כי התקן הישראלי מחמיר מהאירופי ב-84% מהמקרים. קרי, כמות השאריות המותרות של חומרי הדברה בישראל ברוב מכריע של פירות וירקות נמוכה מזו באירופה. 
ב-10% מהמקרים התקן הישראלי זהה לתקן האירופי, ורק ב-6% מהמקרים התקן בישראל מחמיר פחות מזה האירופי.

ד"ר לילא שיני-חג'-יחיא, מנהלת האגף לכימיה ותכשירי הדברה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "התקן הישראלי מחמיר באופן שיטתי בהשוואה למדינות האיחוד האירופי. התקן המחמיר בארץ יוצר תמונה מוטעית כי התוצרת המקומית כאילו איננה בטוחה בהשוואה לאירופה אך האמת היא שמדרג ההשוואה בין המדינות שונה, וחריגה בישראל אינה נחשבת לחריגה באירופה, ובעצם התוצרת המקומית בטוחה יותר לשימוש לעומת מקבילתה האירופית".  

 

מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - פברואר, 2021https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2021/Pages/vaada_ben_misradit_2-21.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - פברואר, 2021
משרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/pesticides_revision_fruit_vegetables.aspxמשרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותכחלק מפעילות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לצמצום השימוש בתכשירי הדברה בפירות וירקות, עורך המשרד מזה שלוש שנים בחינה מחודשת של חומרי הדברה המאושרים לשימוש כיום בישראל.
משרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקףhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/Pages/ten_years_organic_produce.aspxמשרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקף