2020

שר החקלאות ופיתוח הכפר' אלון שוסטר: "המעקב אחר מחירי הפירות והירקות, המתבצע במשרדי, מראה באופן ברור שבהשוואה למדינות העולם יוקר המחייה בפירות וירקות אינו כצעקתה. במחירי הפירות והירקות שהישראלים צורכים הכי הרבה, אנחנו אפילו זולים יותר.
אמשיך לפעול באיזון ראוי, בין הקלה ביוקר המחייה עבור הצרכן הישראלי לבין שמירה על יציבות ענפי החקלאות והבטחת יכולתם לספק מזון טרי ובריא לכלל לציבור בישראל"

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ערכה בדיקה השוואתית למחירי הצרכן של פירות וירקות בין ישראל גרמניה, צרפת, ספרד וארה"ב. בבדיקה נמצא כי ישראל זולה יותר ביחס למדינות שנבחנו במרבית הפירות והירקות הנצרכים בישראל. עם זאת, בפירות והירקות הפחות נפוצים בישראל נמצא שישראל יקרה יותר. להלן עיקרי הממצאים בפירות (תרשימים 1 ו-2) ובירקות (תרשימים 3 ו-4).

מהנתונים עולה כי רמת המחירים בתפוחים ואגסים בישראל דומה לרמתן במדינות שנבחנו. מתרשימים 1 ו–2 עולה שביחס למדינות שנבחנו המחיר לצרכן בישראל זול יותר באבוקדו, הדרים (קלמנטינה, תפוז, לימון, אשכולית), מנגו, אפרסמון ורימון. תוצאה זו איננה מפתיעה נוכח העובדה שאלו הפירות המובילים בייצוא הפירות הישראלי לאיחוד האירופי ולארה"ב. עוד עולה מהממצאים שביחס למדינות שנבחנו המחיר לצרכן בישראל יקר יותר באננס, דובדבנים תות שדה, משמש, בננות וענבים כהים. ישנן מספר סיבות אפשריות למחיר הגבוה בישראל של פירות אלו, בהן: הייצור המקומי של פירות אלו קטן (מלבד בננות וענבים כהים). כמו כן, המדינות שמולן בוצעה ההשוואה מגדלות ברובן דובדבנים ותותים. בנוסף, תנאי הגידול הטבעיים עבור הפירות האלו אינם מיטביים בישראל. כך למשל, דובדבן דורש יותר קור ואננס ובננה הם גידולים המתאימים לאקלים טרופי. עוד סיבה להבדלים באננס היא שמרבית המדינות מייבאות אננס בהובלה ימית, ואילו בישראל הייבוא של אננס מתבצע בהובלה אווירית אשר מייקרת את עלות ההובלה.

תרשים 1: פירות שישראל זולה יותר ביחס למדינות שנבחנו
tarshim_1.PNG
 
תרשים 2: פירות שישראל יקרה יותר ביחס למדינות שנבחנו

 tarshim_2.PNG


מהנתונים עולה שביחס למדינות שנבחנו המחיר לצרכן בישראל זול יותר בעגבניות, מלפפונים, פלפלים, חצילים, גזרים ובצלים (מלבד גרמניה). תוצאה זו איננה מפתיעה נוכח העובדה שרשימה זו כוללת ירקות מובילים בייצוא הירקות הישראלי לאיחוד האירופי ולארה"ב, בעיקר גזר ופלפל. עוד עולה מהממצאים שביחס למדינות שנבחנו המחיר לצרכן בישראל יקר יותר בקישואים, חסה, שעועית ירוקה, פטריות שמפיניון, ברוקולי ושום (מלבד צרפת). ישנן מספר סיבות אפשריות למחיר הגבוה בישראל בירקות אלו. כך למשל, הייצור המקומי של רוב הירקות הללו קטן בעוד הייצור במדינות שמולן בוצעה ההשוואה משמעותי ברוב הירקות האלו. 

תרשים 3: ירקות שישראל זולה יותר ביחס למדינות שנבחנו
 
tarshim_3.PNG
תרשים 4: ירקות שישראל יקרה יותר ביחס למדינות שנבחנו

 tarshim_4.PNG


הערות:
  • מקורות הנתונים: ישראל – סטורנקסט, צרפת – FranceAgrimer, גרמניה – AMI, ספרד – OBSERVATORIO, ארה"ב – USDA.

  • המחירים במדינות השונות הומרו למחירים בש"ח לפי שע"ח מתאים (מקור: בנק ישראל).
  • חלק מהמחירים תורגמו ממחיר ליחידה למחיר לק"ג עפ"י משקל ממוצע של הירק (מקור: AMI).
  • מחירים ממוצעים 2018. עבור צרפת בלבד אלו מחירים ממוצעים לתקופה פברואר 2019 – ינואר 2020 (רשתות דיסקאונט).
  • מחירי צרפת וגרמניה של מלפפון וחסה תורגמו ממחיר ליחידה למחיר לק"ג. מחיר ארה"ב של מלפפון תורגם ממחיר ליחידה למחיר לק"ג.
  • מחירי גזר: בצרפת – גזר בתפזורת, בארה"ב – גזר ארוז, בגרמניה וספרד – מחיר כללי של גזר ללא אבחנה בין ארוז לתפזורת. בישראל – גזר ארוז מכיוון שרוב המכר הוא של גזר ארוז. בהשוואה הפרטנית של ישראל מול כל מדינה נלקח מחיר הגזר המתאים (תפזורת, ארוז או כללי).


מחירי הצרכן של מרבית הפירות והירקות הפופולאריים בישראל נמוכים יותר בהשוואה לאירופה וארה"ב (נגיש)

מבוסס על עבודת סקירה שנכתבה ע"י ד"ר זיו בר-נחום "השוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונות"


 

 

מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף למכירת 7 טונות בטטות, שהוברחו מעזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/batata_gaza.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף למכירת 7 טונות בטטות, שהוברחו מעזה
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מאי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מאי, 2020
תנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/milk_shavuot.aspxתנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולם