2020

​הערכה כי גורם ההדבקה בכל המקרים שהתגלו עד כה הוא ציפורים נודדות משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל מוקדי השפעת שהיו עד כה. עוד מדגישים במשרד כי זן שפעת העופות שנמצא בכל המקרים הקודמים לא אובחן בבני אדם עד כה


משרד החקלאות מעדכן כי ביממה האחרונה, התגלה לול נוסף החולה בשפעת עופות. מדובר בלול עופות הודו לפיטום בגלגל. בהתאם לנוהל, הורה ד״ר רם כץ, רופא ראשי לבריאות העוף בשירותים הווטרינריים, על הטלת הסגר על הלולים הנמצאים ברדיוס של 10 ק"מ מהלול החולה. באזור ההסגר מבוצע ניטור המצטרף לשאר הביקורות והבדיקות שעורכים גורמי המקצוע של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בכלל הלולים בשגרה.

בזמן האחרון התגלו 9 מקרים סך הכול של לולים שנמצאו חולים בשפעת עופות מזן H5N8, שעד כה לא אובחן כמדבק לבני אדם. משרד החקלאות ממשיך לעקוב אחר כל תמותה חריגה בלולים ברחבי הארץ ויפעל ככל שיידרש במטרה להמשיך ולשמור על בריאותם של בעלי החיים והציבור. הופעת המקרים במהלך החודשיים האחרונים אינה חריגה. בשנים האחרונות, גורמי המקצוע במשרד החקלאות טיפלו בלולים שונים שחלו בשפעת עופות. כך לדוגמה, במהלך שנת 2016, חלו בשפעת עופות 12 לולים, ובמהלך 2017, חלו עוד 8 לולים.
 
ההערכה של גורמי המקצוע במשרד החקלאות היא כי גורם ההדבקה שהביא להפצת המחלה הוא עופות נודדים אשר חולפים מעל שמי הארץ ונושאים את נגיף השפעת. 

בתוך כך, משרד החקלאות קורא למגדלי העופות, עופות חצר, ציפורי נוי וכן לולי חופש, להקפיד לפעול על פי הנחיות השירותים הווטרינרים, לשמור על ההיגיינה והפרדה, להחזיק את העופות בתוך מבנים, ולמנוע שוטטותם בשטח פתוח כדי להקטין את סכנת ההידבקות מעופות הבר.
דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

 

תכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/tihnun_bnia_urvotתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםחוברת הדרכה לתכנון אורוות ומבנים נלווים - 2010
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021