2020

לקראת יום הכיפורים הקרב משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדגיש לציבור את חשיבות קיום מנהג פדיון הכפרות בכסף. גם השנה ממליץ משרד החקלאות להתחשב בבעלי החיים ולהעדיף כפרות בכסף
בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, נוהגים לקיים את מנהג "פדיון כפרות". המנהג נעשה על ידי שימוש בעופות, ובמסגרתו נגרם סבל מיותר לעופות. גם השנה משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעודד את הציבור לקיים מנהג זה על ידי פדיון בכסף, ולתרום לצדקה. עשיית כפרות בדרך של פדיון בכסף אף זוכה לתמיכה מגדולי הרבנים, אשר קראו לציבור להעדיף את פדיון הכפרות בכסף על מנת למנוע את צער בעלי חיים. 

משרד החקלאות מודע כי ישנן קהילות בהן המנהג והמסורת ממשיכים להתקיים, ומבקש להדגיש מספר הנחיות מפורטות על הדרך בה יש לנהוג בעופות בהתאם לחוק צער בעל חיים ובכך למנוע מהם סבל מיותר, לרבות שמירה על תנאי ההובלה, שמירה על מקום מוצל לעופות בזמן קיום המנהג, דאגה למים זמינים, קיצור משך הזמן למינימום הנדרש. 

חשוב להדגיש כי צריכת עופות משחיטה שבוצעה מחוץ לבית שחיטה במסגרת מנהג כפרות מסוכנת לבריאות הציבור.


מכתבו של תמיר גושן מנהל השירותים הווטרינריים בפועל אל הרופאים הווטרינריים: 

מזה שנים השירותים הווטרינריים תומכים בהמרת מנהג הכפרות בפדיון כספי, חלף השימוש בבעלי חיים.
התמיכה מגובה בפסיקה של חלק מגדולי הרבנים. למרות האמור עדיין יש ציבור רחב אשר מקיים את מנהג הכפרות תוך שימוש בבעלי חיים.
אבקש לרענן את התנאים המאפשרים קיום הנוהג בהתאם למפורט בנוהל הכפרות המפורט בקישור