2020

מצורפת טיוטת נוהל תמיכה בשטחים הפתוחים לשנת 2020 לפרסום להערות הציבור
כל המעוניין להעיר הערות, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב לפקס 03-9485767 או לכתובת הדואר אלקטרוני הבאה:  tikvam@moag.gov.il פרטים נוספים בטל: 03-9485757.

את הפניות יש להעביר עד ליום חמישי, ט"ז אדר תש"ף,  ה - 12.3.2020.

 
טיוטה - תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת - 2020 

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020