2020

עבודת מטה שנעשתה במשרד החקלאות מצאה כי יצירת שני מסלולים ברורים לאזרח ברמה הארצית, האחד לעצים ביערות ובשטחים הפתוחים, והשני לעצים במרחב העירוני והכפרי, תיצור אחידות ברגולציה בכל הנוגע לטיפול בעצים. כמו כן, פרויקטי תשתיות לאומיים ירוכזו תחת מטריה אחד, בתכנון ארצי ומראש

לאחר שנים בהן קק"ל ( טיפלה בבקשות לכריתה או העתקה של אילנות מוגנים ועצים בוגרים בתשעה אזורים ברחבי הארץ ושירתה את משרד החקלאות והציבור נאמנה, ובעקבות עבודת מטה שנעשתה במשרד החקלאות להפחתת הנטל הרגולטורי לאזרח, הוחלט למנות פקידי יערות אזוריים במשרד החקלאות במקום פקידי היערות האזוריים בקק"ל. פקידי יערות אלה יוסמכו ויוכפפו לראשונה הן מנהלית והן מקצועית לרגולטור, פקיד היערות הממשלתי במשרד החקלאות, כפי שהיה בעבר (עד שנת 1961). פקידי יערות אלה יהיו עובדי משרד החקלאות, ויעסקו הן במתן חוות דעת במסגרת תהליכי תכנון ובנייה והן בהחלטות לגבי בקשות לכריתה או להעתקה של עצים מכוח פקודת היערות. פקידי המשרד יחולקו בהתאם לפריסה הגיאוגרפית של מחוזות מנהל התכנון, מאחר שחלק ניכר מעבודת פקידי היערות שלובה בתהליכי התכנון והבנייה. הדבר יאפשר לחזק את הדגש בהסתכלות על העצים כבר בשלב התכנון ולא רק בשלב הרישוי, ובכך לעודד הסתכלות מרחבית כוללת על משאב העצים. המהלך הוא תולדה של בקשת קק"ל, המתמחה בניהול עצים ביערות ושטחים פתוחים, למשרד החקלאות, המתמחה בניהול עצים במרחב העירוני והכפרי. המטרה היא לייעל תהליכים ולסייע לחיזוק הוודאות של הציבור אל מול הרגולטור, וליצור נורמות ברורות וידועות לציבור. עבודת המטה שנעשתה במשרד החקלאות מצאה כי יצירת שני מסלולים ברורים לאזרח ברמה הארצית, האחד לעצים ביערות ובשטחים הפתוחים, והשני עצים במרחב העירוני והכפרי, תיצור אחידות ברגולציה בכל הנוגע לטיפול בעצים.

נקודה חשובה נוספת היא בהיבט של תכנון תשתיות לאומי. על פי תוכנית משרד החקלאות פקידי היערות הממשלתיים ירכזו עבודה מול פרויקטי תשתיות גדולים, שפועלים ברמה הארצית כמו רכבת ישראל, נתיבי ישראל וחברת החשמל, אשר כיום נדרשים לעבוד במקביל מול מספר פקידי יערות כדי לאשר את הפרויקטים שלהם. קיים קושי כאשר פרויקט אחד נדרש לקבל אישורים ממספר פקידי יערות, ולכל אחד מהם "זכות וטו" על הפרויקט שנמצא בשטח הגאוגרפי שעליו הוא אחראי. לכן הוחלט כי יוקצה פקיד יערות אחד אשר ירכז פרויקטי תשתית חוצי מחוזות ורשויות כך שחברות התשתית יעבדו מול פקיד יערות אחד שירכז עבורם את הדרישות של הרגולטור בנושא העצים ברמה  ארצית כוללת של גופים אלה ולא לפי פרויקט יחיד. צעד זה יקצר את זמן ההמתנה של פרויקטי תשתית לחוות דעת ויאפשר תכנון מקצועי בראייה הוליסטית של הרגולטור..

ד"ר ארז ברקאי, פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות: "מינוי פקידי היערות האזוריים במשרד החקלאות יחזק את הסמכות המקצועית של הרגולטור וישפר את האחידות בנהלי העבודה, כך שהתהליך יעבוד בצורה מהירה ויעילה יותר תוך יישום מדיניות הרגולטור הלכה למעשה בשטח. היא לא תשנה את מדיניותו הכללית של הרגולטור, אלא תעשה אותה אחידה ושקופה בכל אזורי הארץ. זאת ועוד, שילוב הפקידים לפי אזורים של מנהל התכנון, תאפשר לחזק את הדגש בהסתכלות על העצים כבר בשלב התכנון ולא רק בשלב הרישוי, ובכך לעודד הסתכלות מרחבית כוללת על משאב העצים". 
עוד מוסיף ד"ר ברקאי: "משרד החקלאות מוקיר את קק"ל על פעילותה הענפה בנושא השמירה על היערות וכן האחריות שנטלה על עצמה בתחום שימור אילנות מוגנים ועצים בוגרים ומודה על שירותיה. אני בטוח כי קק"ל תמשיך לשרת את הציבור בפיתוח ושמירה על היערות והעצים בשטחים הפתוחים". 


 

 

סיכום רישיונות כריתה 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/kakal_2020.aspxסיכום רישיונות כריתה 2020
משרד החקלאות הציל 106 עצים שיועדו לכריתה במועצה אזורית שער הנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/trees.aspxמשרד החקלאות הציל 106 עצים שיועדו לכריתה במועצה אזורית שער הנגב
גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים