2020

מניתוח של כלכלני משרד החקלאות ופיתוח הכפר של "הימים שאחרי ראש השנה" עולה כי השבוע נראית ירידת מחירים בשוק. מחירי הירקות שבשבוע שעבר היו גבוהים יחסית, ירדו השבוע. על פי סקירה של המשרד המחיר הסיטוני של מלפפונים ירד בשיעור חד של כ-50% (!!) ל-4.59 ₪ לעומת 9.6 ₪ בשבוע שעבר. גם מחיר העגבניות ירד השבוע ועומד עתה על 4.5 ₪ לעומת 6 ₪ בשבוע שעבר. הקישואים גם הם רשמו השבוע ירידה נאה ל-6 ₪ במחיר סיטוני לעומת 9 ₪ בשבוע שעבר. כך גם מחיר הבננות שירד ל-5.1 ₪ מ-6.5 ₪ בשבוע שעבר. 

במשרד החקלאות גם רואים ירידה בהיקפי העסקאות בשוק הסיטוני ומגדירים אותו כ"מסחר חלש" ללא הרבה תנועה בשוק. עם זאת, בשוק יש שפע סחורה, ללא מחסור. במשרד החקלאות מסבירים את התנועה הדלה בשוק הסיטוני בדפוס שמאפיין ימים שלאחר חג, כיוון שבדרך כלל רוב הציבור מרכז את קניותיו טרום ימי החג. גם הסגר בו אנו נמצאים וסגירה של עסקים במגזר המוסדי כגון מסעדות ובתי מלון ככל הנראה תורמת להיקף עסקאות לא גדול. 

הניתוח הוא חלק ממעקב החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות אחר שוק התוצרת הטרייה והערכות המצב השבועיות שמקיימת הנהלת המשרד מדי שבוע לטובת אספקת מוצרי המזון הטריים לכלל האוכלוסייה תוך שמירה על ביטחון מזוןפירות וירקות

 

 

נציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/milk_agreement.aspxנציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלב
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr4_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020
סימון תוצרת חקלאית טרייה – אז מה באמת חשוב לצרכן לדעת?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fresh_agricultural_produce.aspx סימון תוצרת חקלאית טרייה – אז מה באמת חשוב לצרכן לדעת?