2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתנגד לתוכניות העבודה של קו המטרו בת''א, במסגרתן שטחי גן הכובשים יועדו כשטח התארגנות לשילוח רובוט כרייה. בסקר העצים שהוגש לפקיד היערות עבור אתר זה נבחנו 199 עצים, מתוכם היזם מבקש היתר לכרות 134 עצים לטובת קידום הפרויקט, המהווים 67% מהעצים במקום (שני שליש מעצי הגן). מדובר בתוכנית הפוגעת בעצים ההיסטוריים, ופקיד היערות דרש למצוא  אתר  חלופי ובכך לשמר את עצי הגן שנשתלו לזכר לוחמי ומגני העיר תל-אביב¬יפו.
כחלק מתוכנית קו מטרו 2M ברחבי תל אביב, פקיד היערות התבקש לאשר כריתת עצים לשם פינוי שטח התארגנות לשילוח רובוט כרייה (T.B.M) להשלמת העבודות במקום. משרד החקלאות רואה בעצים חשיבות רבה בכלל ובמרחב העירוני, בפרט. וכן, את תרומתם הרבה לנוף, לצל ולהפחתת החום (טמפרטורה) בעיר. לאור זאת, החליט פקיד היערות שלא לאשר את התוכניות כפי שהן ולא להיעתר לבקשת הכריתה של היזם. 

לדעת פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות, ד"ר ארז ברקאי, ישנן חלופות למיקום שטח ההתארגנות כמו שימוש באחד מהחניונים באזור, חניון עירוני או חניון  אוטובוסים, שלא יחייבו כריתת עצים.
לדבריו: "גן הכובשים הוא מקום היסטורי שהוקם בשנות ה-50 ומהווה גן זיכרון ללוחמי האצ"ל וההגנה, מגני העיר תל אביב וכובשי יפו בזמן מלחמת העצמאות. בעידן של שינוי אקלים חלה עלינו החובה לעשות ככל שניתן לשימור עצים במרחב העירוני".

סקר העצים שהוגש על ידי היזם כולל 199 עצים, מתוכם 134 יועדו לכריתה, 20 עצים להעתקה ו-45 עצים לשימור. כל העצים שנטעו בגן לזכרם הם עצים בריאים וחזקים בעלי ערכיות בינונית עד גבוהה וציון שנע בין 16-12 (מתוך 20), בעיקר עצי פיקוס קדוש ואשל הפרקים. על מנת לסייע בקידום התכנית, הציע פקיד היערות חלופה הולמת הכוללת בחירת שטח התארגנות אחר. וכך למנוע את כריתת 134 העצים ולדאוג שגן הזיכרון ימשיך לפרוח. 

 

משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירדמיינו שהייתם יכולים להתאים את העץ המתאים ביותר למקום מגוריכם, שבכל מזג אוויר היה שורד, לא נשבר ולא נעקר.
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים