2021

פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי (Brexit) העמידה בסיכון את הייצוא ממדינת ישראל, אולם, בזכות מאמצי משרד החקלאות הושלמה ההיערכות להבטחת המשך הייצוא לבריטניה ומה "הכוכב" הישראלי בבריטניה? האבוקדו הישראלי
בימים אלו השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות סיימו את ההיערכות שתבטיח את המשך הייצוא של התוצרת הצמחית הישראלית (פירות, ירקות, תבלינים, פרחים, שתילים, זרעים וחומר ריבוי) לבריטניה. הממלכה המאוחדת החליטה, כזכור, על פרישה מהאיחוד האירופי (Brexit), והביאה לסיומן של 47 שנות חברות במוסדות האירופיים, בהמשך לכך השתנו כללי יצוא התוצרת החקלאית הישראלית אל שטחי בריטניה, ומאגר הצהרות היצוא המהווה בסיס להנפקת תעודות בריאות עודכן בהתאם. משרד החקלאות עמל בחודשים האחרונים על הסדרי היצוא לממלכה המאוחדת, הכוללים את אנגליה, וויילס וסקוטלנד, ועדכן, כאשר צפון אירלנד נשארת תחת המעטפת הפיטו-סניטרית של האיחוד האירופי, ולכן לא נדרש שינוי או התאמה למדיניות יצוא תוצרת ישראלית לייעד זה. בזכות ההיערכות יזכו הבריטים להמשיך ולקבל את "הכוכב" הישראלי – האבוקדו.
בריטניה מאמצת את מרבית דרישות התקינה האירופית עבור יצוא תוצרת טרייה וחומר ריבוי וכן את הסדרי הסחר הנהוגים כיום בין ישראל לאיחוד האירופי. במרבית המקרים אין שינוי במהות הצהרות הבריאות ובמהות הדרישה, אלא רק בנוסח ההצהרה שתופיע בתעודת הבריאות, המגיעה עם משלוח התוצרת. עם זאת, חקלאי ישראל יזכו להקלות בכל הקשור לייצוא חלק מהפירות הטריים. על פי החקיקה של בריטניה במוצרים: אפרסמון, תאנים, ליצ'י, מנגו ופסיפלורה לא נדרשת תעודת בריאות. עובדה אשר תחסוך ליצואנים שלב בבירוקרטיה מול הממלכה המאוחדת. 
מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, פרופ' עבד גרה: "בתום הלימוד המעמיק של דרישות בריטניה החדשות, הטמיע משרד החקלאות את התנאים במערכת היצוא, והנחיות מקצועיות לבדיקת התוצרת הועברו לכלל המפקחים של המשרד בתחום בכדי לשמור על רצף של יצוא לחקלאים שמעוניינים להמשיך לייצא ליעד זה למרות התנאים המשתנים".סחר עם בריטניה

 

 

ישראל קיבלה אישור רשמי משלטונות בחריין לייצא אליה תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/baharein.aspxישראל קיבלה אישור רשמי משלטונות בחריין לייצא אליה תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוילאחר חתימת הסכמי הסחר עם איחוד האמירויות, עכשיו גם בבחריין יזכו לטעום מהפירות והירקות תוצרת הארץ, כבר בשבועות הקרובים
השירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים לקראת יצוא תוצרת חקלאית לבחרייןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/export_Bahrain.aspxהשירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים לקראת יצוא תוצרת חקלאית לבחרייןבעקבות חתימת ההסכם המבורך בין בחריין לישראל ב- 15 בספטמבר 2020 , נחתמו בתאריך ה- 18 באוקטובר, הסכמי ביניים, שמטרתם לנרמל את היחסים בין המדינות לרבות שיתופי פעולה בכלכלה ובמסחר.
שינויים בתהליכי העבודה לייצוא חומר צמחי לממלכה המאוחדת (UK) לאחר הברקזיט - 31.12.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/Pages/uk_export_plant_health.aspxשינויים בתהליכי העבודה לייצוא חומר צמחי לממלכה המאוחדת (UK) לאחר הברקזיט - 31.12.20בימים אלו השירותים להגנת הצומח סיימו את הישורת האחרונה להסדרת המשך הייצוא של התוצרת הצמחית הישראלית (פירות, ירקות, תבלינים, פרחים, שתילים, זרעים ועוד) לבריטניה, ומאגר הצהרות היצוא המהווה בסיס להנפקת תעודות בריאות עודכן בהתאם.