​​להלן פרסומי יחידת דוברות והסברה לפי חלוקה לשנים.


 

 

לבן זה הכתום החדש? משרד החקלאות מציג: מלכת הבטטות הלבנותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/Pages/white_sweetpotato.aspxלבן זה הכתום החדש? משרד החקלאות מציג: מלכת הבטטות הלבנות