חקלאות ימית

 

 

 

היחידה עוסקת בקידום מגוון נושאים בתחום החקלאות הימית (מים מלוחים):

גידול דגים בים התיכון - כלכלה כחולה

היחידה עוסקת בפיתוח חקלאות ימית בכלובים בים התיכון. במסגרת זאת הוכן מסמך בנושא "פיתוח בר-קיימא של חקלאות ימית בים התיכון של ישראל"  על ידי מוסד שמואל נאמן, המתווה קווי מדינות לפיתוח בר קיימא.
"מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל"  אשר פורסם על ידי מנהל התכנון במאי 2020 כולל פרק על חקלאות ימית וכן קבע עקרונות מדיניות לקידום הענף באמצעות הקצאת שטחים לחוות כלובי דגים תוך כדי הקטנת טביעת הרגל הסביבתית ומתן דגש על פיתוח טכנולוגיות עמידות בסערות. המסמך שם דגש על נושאים סביבתיים כמו גידול מינים מקומיים בלבד והפסקת הוצאת דגיגי הבורי משפכי הנחלים וכן קורא לפתרון חסם זמינות רציפים תפעוליים ולהקלות בתחום המקרקעין הימי.
בוועדה בין משרדית לכלכלה כחולה שהוקמה בהמשך להמלצות מסמך המדיניות למרחב הימי, עלה לדיון נושא החקלאות הימית אשר נדון בישיבות השנייה והשלישית של ועדה זו (בתאריכים 23.11.2020 ו 14.12.2020). 
בהתאם להמלצות מסמך המרחב הימי, היחידה פועלת לקידום נושא החקלאות הימית באמצעות הכנת תב"עות שיאפשרו פעילות חקלאית מסחרית בקנה מידה משמעותי (בשטחים של כ 100 קמ"ר) שיוביל לייצור דגים טריים כתחליף לייבוא (עשרות אלפי טון/שנה).
כמו כן, היחידה מקדמת מציאת פתרונות לחוסר ברציפים תפעוליים המהווה חסם מרכזי בפיתוח הענף. 
בנוסף, היחידה פועלת להסדרה והפעלה של אתר לחינוך, הדרכה ומו"פ חקלאות ימית באתר ימי מול מכמורת, בשיתוף גורמים מקומיים וגופי מחקר בישראל.

הקמת פארק חקלאות ימית בחבל אילת-אילות

היחידה יזמה מהלך של בחינת סקר היתכנות להקמת פארק לחקלאות ימית ידידותי לסביבה באזור אילת אילות. זאת בעקבות החלטת הממשלה 4848 (1.7.2012) שקראה ל"פיתוח כלכלי בר קיימא של תחום הביולוגיה והחקלאות הימית באילת". בעקבות סקר זה קיבלה תכנית להקמת פארק חקלאות ימית משנה תוקף בהחלטה 4662 (4.8.2019) "תכנית רב-שנתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות" אשר קבעה כי יש לקדם את פיתוח הקמת הפארק ואף הקצתה למשרדי החקלאות והכלכלה 29 מלש"ח בין השנים 2020 - 2024 לטובת פיתוח זה.
היחידה מקדמת הכנת פרוגרמות לתכנון שלושה אתרי הפארק וכן מלווה הכנת תכניות לאספקת מי-ים. בנוסף, היחידה עוסקת בקידום הקמה של טיפול מרוכז במי הפלט טרם החזרתם לים.
היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם חברת מקורות לפיתוח שיטה לסילוק חנקן ממי רכז של מתקן ההתפלה בסבחה באילת באמצעות שימוש באצות רב תאיות, כדרך להקטין את שטף החנקן המוזרם למפרץ אילת, ובכך גם הביא לידי ביטוי את התועלות האקולוגיות/סביבתיות החיוביות של החקלאות הימית.

פיתוח יכולות בתחום חקלאות ימית – טונה

היחידה מקדמת פרויקט לביות וייצור דגיגי טונה ליצוא, בשיתוף פעולה עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) באילת. במסגרת החלטת הממשלה 4848 הוקצו 24 מלש"ח ליישום סעיף זה. הפרויקט מיועד לקדם ביות של שני מינים של טונה (טונת כחולת סנפיר-ים תיכון; טונה זהובת סנפיר - ים סוף) ולהגיע ליכולת ייצור וייצוא דגיגים. פרויקט זה עתיד להשתלב עם כלובי הדגים בים תיכון כאפשרות לגדל את הטונה כחולת הסנפיר בכלובים בים תיכון.

ענף האצות

היחידה ביצעה סקר מגדלים למיפוי הפעילות של ייצור אצות בישראל (2016). בעקבות כך ערכה היחידה מספר מפגשי מגדלים ואף עודדה הקמת פורום מגדלים למען שיפור התקשורת בניהם. בנוסף, היחידה פועלת בשיתוף עם שירות ההדרכה והמקצוע של המשרד (שה"מ) ומתן הדרכה בנושאי גידול אצות וכן במיפוי אתגרים וחסמים של הענף.

מדגה אינטנסיבי אקולוגי במישור החוף

היחידה פועלת להחזרה לפעילות ושדרוג של בריכות דגים בלתי פעילות במישור החוף, בפעילות המשלבת חקלאות מים, תיירות וקידום ערכים אקולוגיים וסביבתיים. בתוך כך, היחידה מקדמת בשיתוף  עם מחוז מרכז של המשרד, הכנת מסמך מדיניות "פיתוח מדגה אקולוגי-משולב בבריכות דגים במישור החוף – תכנית אב וסקר היתכנות".  

חקלאות מים-ימית מדברית

היחידה בשיתוף מועצת רמת נגב ומו"פ רמת הנגב, מבקשים לבחון אפשרות והתכנות של חידוש גידול דגים המשולב עם השקיית גידולים צמחיים, ברמת הנגב בפרט ובנגב בכלל, זאת על מנת להגדיל את התעסוקה והייצור המקומי. הערכות ראשוניות מראות על פוטנציאל ייצור דגים משמעותי, יחד עם חסכון בעלויות מים בגין שימוש כפול בשרשרת משתמשים.

ריכוז וניתוח נתוני ייצור חקלאות ימית

היחידה מרכזת מידע על תפוקות דגים ודגיגים ימים בישראל. מידע זה משמש לצורך דיווח האגף לדיג וחקלאות מים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ולגורמי חוץ כמו ארגון המזון והחקלאות העולמי (FAO).  

שיתופי פעולה בין-לאומיים

היחידה מקיימת מספר שיתופי פעולה עם מדינות שונות באגן הים התיכון. 
בין שיתופי הפעולה:
  • סמינר טרילאטרי הכולל את יוון וקפריסין (דצמבר 2019)
  • שיתוף פעולה עם ארגון המזון והחקלאות העולמי (FAO) להקמת כלובי דגים מול חופי עזה.
  • פרויקט לייצור ואכלוס דגיגי בורי באגמים בצפון אפריקה ובישראל כפתרון בר קיימא שמיועד להקטנת הדיג של דגיגים מהבר, בשיתוף גורמים במצריים, תוניסיה, מרוקו ואלג'יריה, בסיוע קורדינטור אמריקאי ובמימון קרן MERC של ה USAID. 
  • הקמת תכנית הדרכה בינלאומית לחקלאות ימית מזרח תיכונית בשיתוף עם גורמים מירדן עקבה ומדינות שכנות נוספות – התכנית נמצאת בשלב כתיבת הצעה לאחר אישור הצעה הקדמית על ידי USAID - MERC.
  • תכנית שת"פ חקלאי ושיתוף ידע עם טיוואן בנושאי גידול דג הדקר, בורי, טונה צהובת סנפיר, חיסונים וכלובי ים פתוח.
חקלאות ימית

 

 

 

 

ענף האצות - מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראליתדיגחקלאות ימיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Pages/seaweed_industry.aspxענף האצות - מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראלית15/02/2017 22:00:00{965dc70f-0fb2-4aee-9372-c4ca745fd45e}1363e919-8128-4ddb-9ff3-3d0d18fdb20d7
פארק חקלאות ימית ידידותית לסביבה אילת-אילות (חיב"א)דיג;דגיםדיג וחקלאות מים;חקלאות ימיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/Aquaculture_park.aspxפארק חקלאות ימית ידידותית לסביבה אילת-אילות (חיב"א)01/02/2017 22:00:00{ccafff44-ec6b-4257-aa1e-475840dc1bed}d803daf1-b441-4c04-bdfb-3f9f509dbe373
כנס מגדלי אצות - תשע"ו 2016חקלאות ימיתדיג וחקלאות מים;חקלאות ימיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Pages/KenesMegadleyAtzot2016.aspxכנס מגדלי אצות - תשע"ו 201621/07/2016 21:00:00{965dc70f-0fb2-4aee-9372-c4ca745fd45e}1363e919-8128-4ddb-9ff3-3d0d18fdb20d6
פיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון הגליל Sarotherodon galilaeus, לצורך מדידת הצלחת אכלוסם באגם הכנרתדיג וחקלאות מים;חקלאות ימיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Sarotherodon_galilaeus.aspxפיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון הגליל Sarotherodon galilaeus, לצורך מדידת הצלחת אכלוסם באגם הכנרת10/06/2015 21:00:00{a7207d1d-d04c-46bf-9dfb-b2e1827a71b0}e89f6884-a82a-4d1d-953c-600b24ffa0758