דיג וחקלאות מים


המחלקה לחקלאות מים פנימיים

במחלקה 3 תחנות מחקר: התחנה למדגה בדור, התחנה למדגה אינטנסיבי בגינוסר, והמעבדה המרכזית לבריאות הדג בניר דוד. המחלקה עוסקת במחקר ומתן פתרונות למגדלי הדגים בנושאים שונים: חקר מחלות, שרות ווטרינרי, טכנולוגיות גידול חדשות, שיטות גידול חסכניות במים, איכות המוצר, תקני איכות בכל הרמות ולאחרונה גם גידולים אורגניים.

בשנת 2003 התרכזה המחלקה במספר נושאים, החשוב בניהם הוא מחקר למציאת תחליף למלכיט גרין לטיפול במחלת הספרולניה (סוג של פטריית מים). העבודה החלה עוד בשנת 2002 טרם העיסוק התקשורתי בנושא, מתוך ידיעה שהחומר יאסר לשימוש בקרוב. עם תחילת העיסוק המאסיבי של התקשורת והציבור בנושא, פעלה המחלקה במרץ ובשתוף פעולה יוצא מן הכלל עם השרותים הווטרינרים ומדריכי שרות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות. החומר נאסף מהחוות ותוך זמן קצר נדגמו רב הבריכות בארץ לסקר שאריות של החומר בבשר הדגים. השווק הותר רק מבריכות שנמצאו נקיות. יחד עם זאת, נגרם לענף נזק כבד בשל הפסקה כמעט מוחלטת של השווק לאורך מספר חודשים. לשם מניעת משברים מסוג זה נקבעו נהלים בשיתוף עם משרד הבריאות.

חיסכון והתייעלות במים: למרות השנה הברוכה בגשמים ושיפור מפלס הכנרת, המחלקה ממשיכה לעודד משקים להכניס מערכות מיחזור השואבות את מי הבריכות וממחזרות אותן לאותו שימוש, במקום העברת המים לים התיכון ולים המלח. כמו כן, השנה פועל האגף עם ששה משקי מודל לגידול דגים בטכנולוגיה חסכנית במים. המשקים נבחרו באמצעות מכרז. המדובר במיזם משותף של משרד החקלאות, רשות המים ומשרד האוצר. היעד הוא צמצום השימוש במים מ- 8 מ"ק לק"ג דג ל- 0.3 מ"ק לק"ג דג.

הרחבת משקי המודל באה בעקבות תוצאות טובות בחסכון במים שהתקבלו בשנת 2002, בפיילוט הראשון שהתקיים בבית שאן. 


המחלקה לדיג

המחלקה מנהלת את מדיניות ממשק הדיג. החוק מתייחס לדגה בים התיכון, אגם הכנרת ומפרץ אילת כמשאב טבע לאומי ונותן סמכויות לשמר את הדגה כמשאב בר קיימא. כדי לנהל ממשק דיג בר קיימא יש לבצע סקרים על מצב הדגה, לאסוף נתונים על כמות הדגה הנדוגה והמאמץ שמשקיע צי הדיג באיסוף השלל. נתונים אלה מאפשרים להעריך את מלאי הדגה בימים ומאפשרים לקבל החלטות באם המשאב נמצא בסכנה. בשנים האחרונות מטיל האגף מגבלות על מאמץ הדיג והקפיא את גודלו של צי הדיג במטרה להמנע ממצב של דיג יתר -Over Fishing , העלול להביא לפגיעה במלאי הדגה. מספר תקנות תוקנו כדי לתמוך במדיניות זו. בין התקנות נקבעו רשתות בגדל עין מתאים, סגירת אזורי הטלה בכנרת והשבתת דיג בים התיכון לתקופות מוגדרות. עתירה לבג"צ כנגד מנהל האגף על סירובו לאשר רשיון דיג בניגוד למדיניות, נדחתה על  הסף. בהחלטתם פה אחד ציינו השופטים לשבח את המדיניות שננקטה על יד אגף הדיג בנדון.

שר החקלאות, מנהל האגף לסחר חוץ ומנהל אגף הדיג השתתפו בכנס שרים לנושא הדיג בים תיכון, שהתקיים בוונציה. בכנס התקבלו החלטות לשיתוף פעולה בין מדינות הים התיכון בנושא מחקר וממשק דיג. בנוסף, עוסקת המלחקה בעדוד דיג דגי טונה ודיג מעמקים, תחומים חדשים שהדיג הישראלי לא נחשף אלהים באופן מעמיק, עד כה.

 


לעץ המבנה של האגף
 דג אמנון