​​

 

 

דוח פעילות - תחנת דור - שנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/2019/Pages/sikum_tahant_dor.aspxדוח פעילות - תחנת דור - שנת 2019
דוח פעילות - תחנת גינוסר - שנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/2019/Pages/tahanat_ginosar.aspxדוח פעילות - תחנת גינוסר - שנת 2019