​​​​​​

 

 

סיכום יום פתוח למגדלי הדגים בתחנת המחקר "דור" של אגף הדיג - 4.2.16https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/hazanat_amnonim.aspxסיכום יום פתוח למגדלי הדגים בתחנת המחקר "דור" של אגף הדיג - 4.2.16
מחקר בנושא השלמת כלי תכנוני לגידול אמנונים במאגרים: מציאת היחס בין חלקיות המנה לבין קצב הגידול הצפויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/yom_iun_dagim.aspxמחקר בנושא השלמת כלי תכנוני לגידול אמנונים במאגרים: מציאת היחס בין חלקיות המנה לבין קצב הגידול הצפוי
פיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון הגליל Sarotherodon galilaeus, לצורך מדידת הצלחת אכלוסם באגם הכנרתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Sarotherodon_galilaeus.aspxפיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון הגליל Sarotherodon galilaeus, לצורך מדידת הצלחת אכלוסם באגם הכנרתפיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון הגליל Sarotherodon galilaeus, לצורך מדידת הצלחת אכלוסם באגם הכנרת
תוספת מלח למזונות בוריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/added_salt_mullet_fish.aspxתוספת מלח למזונות בוריםתוספת מלח למזונות בורים
בחינת מזונות שונים בגידול אביבי של בוריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/foods_Mullet_fish.aspxבחינת מזונות שונים בגידול אביבי של בוריבחינת מזונות שונים בגידול אביבי של בורי
מזרזי גדילה במזון אמנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Growth_Catalysts.aspxמזרזי גדילה במזון אמנוןמזרזי גדילה במזון אמנון
ביצועי גדילה של דגיגי בורי בשלב האימון הראשוניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Growth_of_mullet.aspxביצועי גדילה של דגיגי בורי בשלב האימון הראשוניביצועי גדילה של דגיגי בורי בשלב האימון הראשוני
נעכלות מזון בוריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Mullet_fish_digestion.aspxנעכלות מזון בורינעכלות מזון בורי
בדיקת פוטנציאל הגידול ועמידות לקור של קווי אמנון מטופחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Resistance_to_cold_Tilapia.aspxבדיקת פוטנציאל הגידול ועמידות לקור של קווי אמנון מטופחיםבדיקת פוטנציאל הגידול ועמידות לקור של קווי אמנון מטופחים