מזה מספר שנים מתקיימים בתחנת המחקר דור של אגף הדיג אירועי "יום פתוח" פעמיים בשנה.
באירועים אלו מזמינים אנשי תחנות המחקר של אגף הדיג את מגדלי הדגים ושותפיהם לעשייה, לראות ולשמוע על תחומי העיסוק של התחנות באותה שנה ועל תוצאות עבודות מחקר וניסויים שנערכו בהן. מטרה נוספת של ה"ימים הפתוחים" היא מפגש בין צוות תחנות המחקר וחוקרים מן האקדמיה עם מגדלי הדגים, באווירה ביתית המאפשרת זרימת מידע ומשוב דו כיווני (חקלאים – חוקרים ולהיפך).

ביום ה', 4 לפברואר נערך ה"יום הפתוח" הראשון של שנת 2016. לקחו בו חלק כ- 76 משתתפים, בהם נציגים ממשקי דגי המאכל, משקי דגי נוי, אנשי הזנה, ביטוח, בריאות דגים וצוותי תחנות המחקר של אגף הדיג.

למידע המלא.pdf