להלן פרטי ניסוי מחקרי בנושא גידול אמנונים במאגרים שמטרותיו:

1. מציאת היחס בין הקטנת מנת המזון לבין ירידה בקצב הגידול של אמנונים, בתנאי פיטום בבריכות עפר ומאגרים.
2. הדגמת שימוש ביחס זה ככלי לתכנון ממשק פיטום אמנונים במאגרים.

למחקר המלא.pdf