חקלאות מים

 

 

 

 

דוח פעילות - תחנת דור - שנת 2019דיג וחקלאות מים;חקלאות מיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/2019/Pages/sikum_tahant_dor.aspxדוח פעילות - תחנת דור - שנת 201907/01/2020 22:00:00{bea9047d-0c4d-4ba8-985c-d04428052292}1f0e0e4f-f107-44e1-9a92-e2310941404d15
דוח פעילות - תחנת גינוסר - שנת 2019דיג וחקלאות מים;חקלאות מיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/2019/Pages/tahanat_ginosar.aspxדוח פעילות - תחנת גינוסר - שנת 201907/01/2020 22:00:00{bea9047d-0c4d-4ba8-985c-d04428052292}1f0e0e4f-f107-44e1-9a92-e2310941404d16
פעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיגדיג וחקלאות מים;שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO;חקלאות מים;המעבדה המרכזית לבריאות-הדגיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/danida.aspxפעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיג27/05/2015 21:00:00{b91f1c61-40f1-484c-9d66-7615895894c7}fd4a1e32-3fb7-4eec-9c74-c1cd46ee626f4
דוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני - 2015דיג וחקלאות מים;חקלאות מים;המעבדה המרכזית לבריאות-הדגיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Central_Laboratory_for_Health_Fish.aspxדוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני - 201524/05/2015 21:00:00{b91f1c61-40f1-484c-9d66-7615895894c7}fd4a1e32-3fb7-4eec-9c74-c1cd46ee626f3