​המעבדה המרכזית לבריאות דגים נוסדה בשנת 1944 בניר דוד. המעבדה פועלת במסגרת אגף הדיג, המהווה יחידת מטה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 
ייעוד המעבדה:
  • אבחון של מחלות דגים
  • מחקר ופיתוח בתחום בריאות הדגים
  • מתן הדרכה, ייעוץ וליווי למגדלי הדגים בישראל. 

​נוהל המעבדה לדגים

 

 

מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_kalevet.aspxמידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)נוהל, מידע והנחיות אודות סוגי הבדיקות השונות לנוכחות נוגדני כלבת בבעלי חיים, המתבצעות במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי.
שחרור רשמי של אצוות תרכיב וטרינרי לשיווק על ידי היבואןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/shichrur_atzvot_yevuan.aspxשחרור רשמי של אצוות תרכיב וטרינרי לשיווק על ידי היבואן
אבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ivhun_kalevet_bney_adam.aspxאבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדם