מדינת ישראל מוכרת על ידי הארגון העולמי למחלות של בע"ח כחופשייה ממספר מחלות רשומות. דגי נוי המיוצאים מישראל נהנים מהכרה זו בהיבטים של מחלות דגי מים קרים.

קרפיונאים הנשלחים למדינות אירופה וצפון אמריקה מוכרים כחופשיים מוירוס האביב הרשום בעולם כגורם מחלה חשוב (SVC).
 
על מנת למנוע כניסה של דגי נוי לישראל ממקורות לא בטוחים, נערכים  האגף לדיג והשירותים הוטרינריים לעצירת יבוא לא מוסדר.

ארגון ה- OIE -World Organization For Animal Health, הינו ארגון הגג אשר עוסק בנושאי מניעת מחלות בבעלי חיים ורגולציה בהיבט הבין לאומי. הארגון מפיץ מדי שנה רשימת מדינות בהן נתגלו מחלות רשומת וישראל נמצאת במעמד טוב בהיבט זה.

בפועל אנו נערכים לאישור של מתקני הסגר מאושרים, אשר רק דרכם תותר כניסה של קרפיונאים. נושא דגי מים קרים הנו בעייתי וקשה משתי סיבות: ישנן מספר מדינות מועט שהן חופשיות מוירוס האביב של הקרפיונים , והסיבה השנייה הנה העובדה שדגי מים קרים מגודלים במערכות פתוחות, להן קשר עם הסביבה, ולכן ישנו חשש אמיתי לחוסר יכולת לעצור התפשטות מחלה כזו או אחרת.