נהלים

עדכון תאריך הגשה נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות, עד ליום חמישי ה-25 באוקטובר, ט"ז בתשרי.

מצורף בזאת נוהל התמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון.

את הטפסים הנדרשים ניתן להגיש ישירות באמצעות הדואר האלקטרוני של אגף הדיג – daig@moag.gov.il​​

נוהל תמיכה בדייגים מקצועיים בעקבות השבתת הדיג​

​​

 

 

הודעה לציבור הדייגים הספורטיבייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/sportiv.aspxהודעה לציבור הדייגים הספורטיביים
החלטה בדבר התרת שימוש ברשת טבעת ושינוי מידת עיני הרשת https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/Daig_Changes.aspxהחלטה בדבר התרת שימוש ברשת טבעת ושינוי מידת עיני הרשת
תוספת - לנוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות ומאגרי מים מתוקים ספטמבר 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/tosefet_dagim.aspxתוספת - לנוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות ומאגרי מים מתוקים ספטמבר 2018