נהלים

​עדכון תאריך הגשה נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על דחית המועד האחרון להגשת בקשות, עד ליום חמישי ה-4 באוקטובר, כ"ה בתשרי.

מצורף בזאת נוהל התמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון.​

נוהל תמיכה בדייגים מקצועיים בעקבות השבתת הדיג​

​​