דיג וחקלאות מים

 

 

 


 

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​האגף לדיג ולחקלאות מים פועל במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומתוקף סמכותו בחוק, על פי פקודת הדיג משנת 1937. האגף עוסק במגוון רחב של נו​שאים:
 • ניהול ממשק דיג בים תיכון, מפרץ אילת ואגם הכנרת
 • הנפקת רישיונות​ דיג אישיים ולבעלי סירות דיג
 • פיקוח ומניעת עבירות על פקודת הדיג
 • מניעת חדירת מיני דגים העלולים לגרום נזק לדגה ולסביבה הטבעית
 • אינטרודוקציה למינים חדשים במקומות הסגר
 • ליווי, קידום ופיתוח ענפי הדיג וחקלאות המים
 • מחקר בתחומי הדיג וחקלאות מים
 • אישורי יבוא
 • ליווי והדרכה של משקי מודל בנושאים שונים ומגוונים
 • איסוף נתונים רציפים של ענפי הדיג וחקלאות המים ופרסומם בדוח שנתי
 • תמיכה מקצועית ליזמים
 • טיפול ושיקום של מעגנות הדיג

פעילות זו מתאפשרת בזכות רמתם המקצועית של עובדי האגף וכן, בזכות שימוש באמצעים מתקדמים, הן בתחום השירות לחקלאים והן בתחום המחקר. ​

​​​בימים אלו נשלחים בדואר רישיונות דיג לשנת 2020.
התשלום יוכל להתבצע בסניפי הדואר או באמצעות אתר הא​​ינטרנט.
נתונים נוספים מפורטים במכתבים המצורפים לרישיונות.


 

פניות בנושא רישיונות דיג ואחרות, ניתן לשלוח הודעות דוא"ל לכתובת: Daig@moag.gov.il

וכן למוקד הודעות 9432* (24/7)

 

הגשת בקשות לרישיונות דיג

טופסי בקשה לרישיונות דיג, הכוללים את המסמכים הנדרשים, ניתן לשלוח בדואר לכתובת:
אגף הדיג, משרד החקלאות
ת.ד. 30, בית דגן, 5025001
 
 
 
זמן קבלת רישיון דיג בדואר – עד שבועיים מהגעת המסמכים למשרדנו.
 
 
 
ניתן להוריד טופסי בקשת רישיונות 

קבלת קהל להנפקת רישיונות דיג במקום* (בכפוף להבאת כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין בגב טופס הבקשה):
 
 
 
בימי שני בין השעות 10:00 ל- 14:00
בימי רביעי בין השעות 10:00 ל- 14:00
* עדיפות תינתן לדייגים מקצועיים המגיעים למשרד בימי קבלת קהל

 
כתובת המשרד: הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון,
בנין ההנהלה, קומה 1, חדר 158

 
ניתן להשאיר טפסים לבקשת רישיונות בכל ימות השבוע (א-ה) בין השעות 7:30 ל- 16:00.

 
המשרד קורא לציבור הרחב לדווח למוקד על אירועי דיג החשודים כאסורים.

 
דיג וחקלאות מים

 

 

 

 

יום עיון להצגת פעילות התחנות לשנת 2019דיג וחקלאות מיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/seminar/Pages/View_station_activity.aspxיום עיון להצגת פעילות התחנות לשנת 201923/02/2020 22:00:00{1ee22484-638d-4eb2-8180-1f4f93de1aac}0cac871a-dad7-423a-b199-67e97493fecb9
דוח פעילות - תחנת דור - שנת 2019דיג וחקלאות מים;חקלאות מיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/2019/Pages/sikum_tahant_dor.aspxדוח פעילות - תחנת דור - שנת 201907/01/2020 22:00:00{bea9047d-0c4d-4ba8-985c-d04428052292}1f0e0e4f-f107-44e1-9a92-e2310941404d15
דוח פעילות - תחנת גינוסר - שנת 2019דיג וחקלאות מים;חקלאות מיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/2019/Pages/tahanat_ginosar.aspxדוח פעילות - תחנת גינוסר - שנת 201907/01/2020 22:00:00{bea9047d-0c4d-4ba8-985c-d04428052292}1f0e0e4f-f107-44e1-9a92-e2310941404d16
לראשונה: ישראל, יוון וקפריסין יתכנסו באילת לכנס משותף (משולש) שיעסוק בדיג ובדגה בים התיכוןדוברות והסברה;דיג וחקלאות מיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/kenes_daig.aspxלראשונה: ישראל, יוון וקפריסין יתכנסו באילת לכנס משותף (משולש) שיעסוק בדיג ובדגה בים התיכון10/12/2019 22:00:00{870e4510-3838-44a2-bb4a-4bdc6d193c9c}b785b068-35ff-4d25-a1cc-8176035e80f6326

 

 

פרוימן נירפרוימן ניר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461711פרוימן נירמנהל אגף בכיר (דייג וחקלאות מים)בית דגן03-948542603-9485735Nirf@moag.gov.il
מוזס נועםמוזס נועם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461718מוזס נועםמנהל תחום (חקלאות ימית)בית דגן03-948542603-9485735noamm@moag.gov.il
בן-אמו קנדיסבן-אמו קנדיס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461478בן-אמו קנדיסרכזת לשכה בכירהבית דגן03-948542603-9485735candiceb@moag.gov.il
רובינשטיין גיארובינשטיין גיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461574רובינשטיין גיאמנהל תחום (חקלאות מים)בית דגן03-9485426Guyr@moag.gov.il

 

 

הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/betiha_2020.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר22/03/2020 22:00:00
הודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוסhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/breeding_season.aspxהודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוס14/03/2020 22:00:00
הודעה בדבר דיג מן החוף תוך שימוש באמצעי עזרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/Fishing_Aids.aspxהודעה בדבר דיג מן החוף תוך שימוש באמצעי עזר02/03/2020 22:00:00
תעריפים לאגרות רישיונות דיג (בתוקף עד יולי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/Fee_rates.aspxתעריפים לאגרות רישיונות דיג (בתוקף עד יולי 2020)15/01/2020 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures/Pages/default.aspx#k=(owstaxIdMMDUnitsName%3a%22|%D7%93%D7%99%D7%92%20%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%22)"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />/Procedures/Pages/default.aspx#k=(owstaxIdMMDUnitsName%3a%22|%D7%93%D7%99%D7%92%20%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%22)</a>נהלים וטפסים דיג
<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי
<a href="/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/Fee_rates.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Fee_rates.aspx</a>תעריפים לאגרות רישיונות דיג
<a href="https://ecom.gov.il/voucherspa/input/446?clear=true"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />446</a>תשלום רישיון דיג מקוון

 

 

 

 

תקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 1937https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/takanot_37.aspxתקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 193709/08/2017 21:00:00
תקנות הדיג (תיקון), התשע"ז 2016https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/fishery_regulation_2017.aspxתקנות הדיג (תיקון), התשע"ז 201621/01/2017 22:00:00
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_fish_Diseases.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 201214/10/2012 22:00:00
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי דיג), תשס"ו 2006https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_knas_minhali_daig.aspxתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי דיג), תשס"ו 2006