2012

 

 

הודעת אזהרת ניווט לדייגים עקב עבודות ימיות בנמל אשדודhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2012/Pages/ann_fisherman_ashdod.aspxהודעת אזהרת ניווט לדייגים עקב עבודות ימיות בנמל אשדודהודעת אזהרת ניווט לדייגים עקב עבודות ימיות בנמל אשדוד
מאגר עלון אלקטרוני 'דיג ומדגה'https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2012/Pages/dayg_umidge.aspxמאגר עלון אלקטרוני 'דיג ומדגה'מאגר עלון אלקטרוני 'דיג ומדגה'