2013

כנס המגדלים ייערך במלון 'קראון פלאז'ה' בירושלים ביום ראשון, ב' חשוון תשע"ד - 6.10.2013


לתכנית הכנס ולטופס הרשמה
לכנס הבינלאומי לאמנונים ב-7.10