2015

איסור הדיג בצלילה חופשית תוך שימוש ברובה תת-ימי בעונת הרבייה הנוכחית

החלטה על איסור הדיג בצלילה חופשית