2015

בעקבות מצב הדגה בים התיכון, משרד החקלאות מתכוון להגביל את עומק הדיג של ספינות המכמורת.
מובאת בזאת הודעה לציבור הדייגים לטובת קבלת תגובות בטרם תפורסם החלטה בנידון.

הודעה על כוונה להגביל בקיץ את עומק הדיג של ספינות מכמורת