2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע לציבור הדייגים כי לפי סעיף 8א (ד) לתקנות הדיג, 1937, בתקופת הקינון וההטלה של אמנון הגליל, שתחול בין ה-5 באפריל 2015  (ט"ז בניסן תשע"ה) לבין ה- 3 ביוני 2015 (ט"ז בסיון תשע"ה), לא ידוג אדם דגים בשטחים בים הכנרת שגבולותיהם כמפורט להלן:

שטח הבטיחה
שטח המים המתוחם באמצעות הקו הישר הנמתח בין נקודות הציון:

צפון מערב -; נקודת ציון   754850 / 255700 (35º 35.51'E, 32º 53.27'N)
דרום מזרח -נקודת ציון 753000 / 260000 (35º 38.26'E, 32º52.26'N)


מוקד אגף הדיג – 9432 *

ניתן לצפות במפת השטח הסגור